“Hungry For Glory”

10301219_10152865023212188_8486826086575089312_n

Checkmate? NOT. This King lives forever! Graphics by Br Paul Dungca, SDB

 Ito ang pamagat ng laban ni Pacquiao at ni Alghieri na magaganap ngayong araw ng Linggo, Dakilang Kapistahan ni Kristo, Hari ng Sanlibutan.

Katulad ng dalawang boksingerong m agpapaligsahan, ang ating Panginoong Hesung kinikilalang Hari ng Sanlibutan ay hindi pa rin natatapos sa pakikipaglaban.

Ngunit kumpara sa dalawang boksingerong nabanggit, ang kanyang pakikidigma ay nangyayari sa ‘ring’ ng bawat puso at isip natin.
Ang Kapistahang ito ni Kristong Hari ay itinakda ng Simbahan nito lamang nagdaang siglo upang bigyang diin ang kaluwalhatian ni Kristo laban sa labis na pagpapapahalaga sa mga makamundong-bagay. Sa pamamagitan ng kapistahang ito, binibigyang-diin ng Simbahan na ang ating Panginoon ay hindi lamang Hari ng simbahan. Bagkus, ang kanyang paghahari ay sumasaklaw din sa ating lipunan, pamahalaan, pamilya, ekonomiya, at sa iba’t-ibang aspeto ng ating pamumuhay.

Sa dakilang kapistahang ito, ipinakikilala nating tayong mga Katoliko ay hindi lamang pinag-haharian ni Kristo kung araw ng Linggo. Siyang dahilan ng ating pag-iral ay Siya ring hari ng ating buhay!

Ngunit ang pag-hahari ng ating Panginoon ay taliwas sa pamumuno ng ilang lider nating sakim sa kayamanan at kapangyarihan.
Sa unang pagbasa, narinig natin ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel. Dahil sa kawalan ng pagmamalasakit ng kanilang mga pinuno sa kanyang kawan, Siya na mismo ang mangangalaga sa Kanila. Hahanapin [Niya] ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas.

Sa ikalawang pagbasa naman, ipina-aalala sa atin ni San Pablo na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ipinatikim sa atin ang kaluwalhatiang inilalaan ng Diyos para sa atin na kumikilala at nagpapahalaga sa relasyon natin kay Kristo.

Sa Ebanghelyo, ipinasilip naman sa atin ang mangyayari sa hinaharap. Kasabay ng pagluklok sa Anak ng Tao sa maringal Niyang trono, matitipon sa harap Niya ang lahat ng tao. Sila’y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing.

Ito ang Kanyang pamantayan: Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito– sa mga nagugutom, nauuhaw, sa mga bilanggo, sa mga walang maisuot at matirhan–ito ay sa akin ninyo ginawa.’

Iba ang pamantayan Niya. Malayo sa nakagawian ng mga mahilig ‘mag-selfie,’ at lalong higit, sa mga taong hindi magkanda-ugaga sa pagsunod sa mga taong popular, tinitingala ng lipunan, mayaman at may kapangyarihan.

Ngayong huling Linggo ng taong liturhika, inaanyayahan at binibigyan tayo ng matinding hamong kilalanin ang tunay Hari at yakapin ang Kanyang gawi. Siya na isinilang sa isang abang sabsaban, na hindi nadamtan ng maringal na kasuotan. Siya na inihanay ang sarili sa maralita, sa mga taong tinalikuran ng lipunan.

Hungry for glory. Gutom ang Hari sa kaluwalhatian. Pero maiibsan lang ito kapag lahat tayo’y natuto nang magbigay, magpatawad, at magmahal ng walang kondisyon at walang hinihintay na kapalit. At kapag sumapit ang araw na ito, sasabihin Niya sa atin “Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama! Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s