Ang Diyos ay Butihin!

Isang pagninilay sa ika-8 Araw ng Simbang Gabi
Ika-23 ng Disyembre 2014

st-john-the-baptist-in-the-wilderness.jpg!Blog

Ang batang si San Juan Bautista sa Ilang. Joshua Reynolds, 1776.

Dalawang araw bago natin ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoon, nakatuon ang pansin ng ating liturhiya, ngayong ika-8 araw ng Simbang Gabi sa isang bagong silang na sanggol.

Sa Ebanghelyo ngayong araw (Lu 1:57-66), ipakikilala ang sanggol sa pangalang Juan. Ang kahulugan nito: Ang Diyos ay butihin.

Kung susuriin, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay siya ring magiging katuparan ng kanyang buong buhay—at maging ng kanyang kamatayan.

Isinugo siya bilang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Sa kanyang kababaang loob, masasambit niyang hindi siya karapat-dapat na magtanggal ng sintas ng sandalyas ng Panginoon. Ngunit si Hesus na rin ang nagparangal sa kanyang wala nang ibang tao pa sa kasaysayan ng mundo ang makahihigit kay Juan Bautista.

Sabi sa ng isang patutsada sa Facebook “Nagsabog ang Diyos ng cooperation. Wala ka man lang nasalo.” Pero iba ang hulma ni Juan. Ang pag-iral ng kanyang buong buhay ay nakasentro lamang sa pakikipagtulungan sa Diyos sa paghahanda ng daraanan ng Panginoon.

Ang tatay niya, si Zacarias, ay medyo naging pasaway noong una. Hindi siya naniwala na magkakaroon pa siya ng anak. Pero hindi natin siya masisisi. Sa katandaan niya, hindi na ‘ata nararapat pang maniwala sa isang buhay na may ‘happy ending.’ At marahil, ang konsepto niya ng ‘happy ending’ ay ang pagkakaroon ng supling na magdadala ng pangalan niya. Ngunit, ang Diyos ay butihin.

Katulad nang nakaugalian, nang sumapit ang ika-8 araw, tinuli ang sanggol. Bahagi ng seremonyang ito ang pagbibigay ng pangalan sa bata. Madami sa kanilang kamag-anak at kapitbahay ang dumating upang masaksihan ito. Hindi sila makapaniwala nang malaman nilang Juan ang gustong ipangalan ng ina sa bata. Hinudyatan nila si Zacarias, at sila’y naguluhan nang malamang ito rin ang nais niyang ipangalan sa bata.

 Namangha silang lahat lalo na nang makapagsalitang muli si Zacarias.

Ngunit ang tanong ng lahat, “Magiging ano nga kaya ang batang ito?”

Ang napiling manguna upang ihayag ang pagdating ng Panginoon ay isa ring kontrobersyal na pigura bago pa man siya isilang. Nagbabadyang ganito rin ang kahihinatnan ng Panginoong ipinaghanda niya ng daraanan.

Sa biglang tingin, makulay ang pasko, oo. Nagbibigay ito ng galak, pinagmumulan ng tuwa, nagdudulot ng ligaya. Pero isang aspeto lang ito ng pagdating ng Panginoon.

Isang araw pagkatapos ang pagdiriwang ng kapaskuhan, may isang masugid Niyang tagasunod ang mag-aalay ng buhay (San Steban, 26 Dis), kasama na rin ang napakadaming batang binawian ng buhay (Ninos Inocentes, 28 Dis) sa kagustuhan ng ilang makapangyarihan na kit’lin ang Kanyang buhay.

Makulay ang Pasko dahil sa marami nitong sangkap: Ang iba’t ibang pigura ng Paskong nakipagtulungan sa Diyos Ama upang nagbigay ng ilaw sa pagdating ng Kanyang Anak.

Ang Diyos ay butihin, nawa’y tayong patuloy na naghahanda sa pagsalubong ng kanyang pagdating ay maging isang Juan din sa ibang hindi pa nakababatid nito.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s