Ang Banal na Mag-anak

Pagninilay sa Kapistahan ng Banal na Mag-Anak–Taon B
28 Disyembre 2014

image

Si Hesus ay biyaya sa isang Pamilya--ang Pamilya din ay isang biyaya kay Hesus. Graphics by Br Paul Dungca, SDB & Mark Anthony Ramos.

Ang unang Linggo pagkatapos ng mismong araw ng Pasko ay inilaan ng Simbahan upang gunitain ang Banal na Mag-anak—at upang bigyang diin din ang kahalagahan ng pamilya.

Ang unang pagbasa (Sir 3:2-6.12-14) ay nagbibigay sa atin ng mga praktikal na mungkahi upang magkaroon ng malusog na pamilya. Binibigyang diin nito na ang Diyos mismo ang  may kagustuhang ibigin natin ang ating mga magulang. At kapag ginagawa natin ito, pinapupurihan natin Siya.

Inihayag naman ni San Pablo sa ikalawang pagbasa (Co 3:12-21) ang katangian ng isang malusog na pamilya. Ang kapayapaan sa ating mga bahay ay kaloob ng Diyos, isa sa mga regalo ng Espiritu Santo, ngunit ito’y responsibilidad din ng bawat isa sa ating pamilya.

Natutunan natin sa ating araling panlipunan ang kahalagahan ng isang pamilya sa lipunan. Ang pundasyon ng isang malusog na komunidad ay nakasalalay sa isang malusog na pamilya.

Ang Diyos mismo, nang Siya ay maging tao ay itinadhanang mamalagi at lumaki sa pag-aaruga ng isang pamilya. Totoo. Hindi man ka-aya-aya ang pisikal na kondisyon kung saan ipinanganak ang sanggol na si Hesus, tiniyak naman ng Ama na pinakamainam na mga magulang ang magpapalaki sa Kanyang Anak.

Para sa Kanyang pinakamamahal na Anak, iba ang pamantayang ginamit ng Diyos sa pagpili ng magulang. Si Jose, na hindi man lang naringgan ng kahit na isang salita sa mga ebanghelyo, ay matuwid. Si Maria naman ay pinuno ng grasya. Ang kakapusan nila sa salapi ay pinuno naman ng pagmamahal.

Hindi maalwan ang buhay ng Diyos na naging tao. Kung susuriin, hindi na-iplano ang pagbubuntis ng Kanyang ina.  Wala sila sa sarili nilang bayan nang Siya ay isilang. At ang kanyang katawan ay inilagak sa matigas na sabsabang kadalasang ginagamit upang pakanin ang mga hayop.

Si Hesus ay Diyos dahil sa Kanyang Amang nasa langit. Ngunit taong tao rin naman Siya dahil sa pagpapalaki ni Jose at Maria, ang Kanyang mga magulang. Kinailangan ng Anak ng Diyos ang isang pamilya kung saan Niya matututunan ang tradisyon, pagpapahalaga at gawi ng isang tao.

Hindi ba’t ganito rin tayo? Marami sa values na mayroon tayo ay malamang na natutunan natin sa ating mga pami-pamilya. At siya rin namang ipapasa natin sa ating mga anak.

Magandang pagnilayan na si Jose at Maria ang nagpakilala kay Jesus sa Kanyang Ama sa pamamagitan ng paraang kung paano manalangin at sumamba ang mga Hudyo sa Panginoon. Ito ang mapapakinggan natin sa ating Ebanghelyo ngayong araw (Luc 2:22-40).

Inilahad ni San Lucas ang isa sa mga unang hakbang na ginawa ng nagsisimulang pamilya ni Jose at Maria: Ang Paghahandog kay Hesus sa Templo, alinsunod sa kautusan ni Moses na “Ang bawa’t panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon.”

Ang bagong proklamang santong si Juan Pablo II ay nagturo sa ating ang pamilya ay maituturing na isang “paaralan ng kagandahang asal.” Sa katunayan, ang rito ng binyag ay nagtatanghal sa mga magulang na “unang guro ng pananampalataya sa kanilang mga anak.”

Kung seseryosohin lang sana natin ang obligasyon na ito, hindi lang marahil maghahari ang kapayapaan at pag-ibig sa ating mga pamilya, kung hindi sa pamilya ng buong sangkatauhan.

Ang mensahe ng liturhiya ngayong Linggo—at marahil, maging ang buong kuwento ng Pasko ay ito: Nais ng Diyos na maging isang pamilya tayo kasama Niya.

Katulad ng halimbawang ipinakita ni Jose, Maria at Hesus, tayo’y hinahamong maging banal. At nagsisimula ito sa ating mga tahanan. Kung mayroong pagtatawaran, pag-unawa, pag-tanggap, naroroon ang Diyos. Naroroon ang Banal na Mag-anak.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s