Ang Bisa ng Binyag ni Hesus

Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon Taong B
11 Enero 2015

A note to the English-speaking readers following this blog. I publish my reflections on the Sunday liturgy as a channel to integrate my theological formation and as a humble contribution to the formation of young catechists in my country, hence, I use the Filipino language to easily connect with them.

I usually do this a day or two before the approaching Sunday. As much as I would like to come up with liturgical reflections in English, my other preoccupations prevent me from doing this.

Be assured that the other essays published in this blog are in English. Thank you.

Ang pagbibinyag kay Hesus ay isang pagpaparangal sa Kanya ng Ama: "Ikaw ang Aking Anak, lubos Kitang kinalulugdan." Likhang sining ni Br. Paul Dungca, SDB.

Ang pagbibinyag kay Hesus ay isang pagpaparangal sa Kanya ng Ama: “Ikaw ang Aking Anak, lubos Kitang kinalulugdan.” Likhang sining ni Br. Paul Dungca, SDB.

Sa isang high school graduation rite, ang pinakamataas na karangalan ay iginawad sa isang estudyanteng solong itinaguyod lamang ng kanyang ina. Sa kanyang talumpati, punong puno ng pasasalamat at galak ang namutawi sa kanyang labi—ngunit hindi rin niya napigilang isiwalat ang pagkauhaw niya sa yakap ng isang ama.

Ngayong Linggo, ipinagdiriwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pagbibinyag sa ating Panginoon. At katulad sa isang commencement exercises, ang pagbibinyag kay Hesus ay hindi isang pagtatapos, bagkus, simula pa lamang ng Kanyang dakilang misyon.

Marahil, tayong mga nakarinig na ng katesismo tungkol sa sakramento ng binyag ay nagtatanong kung bakit kailangan pang binyagan ang ating Panginoon—Anak Siya ng Diyos; wala dapat Siyang kasalanan ‘di ba?—para saan ang binyag Niya?

Una, kaiba sa binyag na naghugas sa atin mula sa kasalanan, ang binyag na iginawad ni Juan Bautista sa Panginoon ay masasabing isang pagtawid mula sa isang pribado at tahimik na buhay patungo sa isang pampublikong buhay na bukas para sa lahat upang maipangaral ang pagmamahal ng Ama.

Nang tayo’y binyagan, sa pamamagitan ng ating mga magulang at mga ninong at ninang, tinanggap din natin ang misyong mahalin ang Diyos at itakwil ang demonyo. Kamusta naman kaya ang bunga ng pangakong ito?

Ikalawa, ang pagbibinyag sa kanya ay isang pagkakataon din upang igawad ang Espiritu Santo. Sa Ebanghelyo, maririnig nating ipapahayag na pagkaahung-pagkaahon Niya sa tubig ay nabuksan ang kalangitan, at bumababa sa Kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati.

Nang tayo’y binyagan, may bumaba din bang kalapati mula sa langit? Malamang wala. Pero nakakasiguro tayong tinanggap din natin ang Espiritu Santo.  At kalakip nito, ang pagsusugo sa ating maging katulad din ni Kristo sa iba.

Ang binyag na ating tinanggap ay nagpasinaya rin ng ating buhay Kristiyano. Maaari nating itanong, “Kailan nga ba ako naging isang Hesus sa iba?” “Naging instrumento ba ako upang mas mahalin pa si Kristo ng iba?

Ikatlo, sa pamamagitan ng binyag ng ating Panginoon, ipinamalas ng Diyos, hindi lamang ang misyon ng ating Panginoon, kung hindi, maging ang Kanyang pagkakakilanlan din: ang pinakatatanging Anak ng Diyos.

Ang Ilog Jordan kung saan Siya bininyagan ay nagsilbing isang entablado kung saan hindi lamang si Juan Bautista ang nagpakilala sa Kanya, bagkus—at higit pa dito—ang Kanyang mismong Ama: “Ikaw ang minamahal kong Anak, lubos kitang kinalulugdan.”

Sa pasimula ng pagninilay na ito, nabanggit ko ang kuwento ng estudyanteng grumaduate na valedictorian. Matapos ang graduation rites, ‘yung mga tatay ng mga kaklase niya ay pinatikim sa kanya ang isang bagay na matagal na niyang inaasam-asam: ang yakap ng isang ama.

Malamang, sa kabanatang ito ng buhay ni Hesus, naramdaman Niyang labis ang pagmamahal ng Ama.

Ngunit, batid din Niyang ang pagmamahal na ito ay ang maglulugmok sa Kanya sa dusa at ang kikitil ng Kanyang buhay. Ngunit niyakap pa rin Niya ang pagmamahal na ito.

Kapag may mga pinagdadaanan tayong suliranin, nawa’y ang katagang ito ng Ama ay sumagi rin sa isip natin. Sapagkat sa bisa ng pagmamahal ng Ama, at sa binyag na ating tinanggap, tayo man din ay Anak Niya at Kanya rin tayong kinalulugdan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s