Hesus: Gurong Gumagamot at Gumagabay

Pagninilay sa Ika-4 Linggo sa Karaniwang Panahon—Taon B
1 Pebrero 2015

image

Si Hesus ang gurong gumagamot at gumagabay. Likhang sining ni Br Paul Dungca, SDB

Para sa mga nag-aaral ng kurso upang maging guro, isa sa mga paksang kanilang aaralin ay ang buhay at estilo ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesus. Hindi nakakapagtaka, ilan nga ba sa mga itinuro Niya ang nananatili sa ating kamulatan sa pamamagitan lamang ng isang simpleng kuwento, o ‘di kaya’y ang paghugot ng dakilang aral sa isang napaka-ordinaryong bagay.

Sa kabanata ng ating Ebanghelyo ngayong Linggo (Mc 1:21-28), inilarawan ni San Marcos ang kamangha-manghang pamamaraan ng pagtuturo ng Panginoon. Hindi na isinaad ng Ebanghelista kung ano ang inilahad ni Hesus–ang mas mahalaga ay ang epekto nito sa mga nakapakinig.

Lahat ng mga nasa sinagoga ay napanganga sa paraan ng Kanyang pagtuturo. ‘Animo’y mayroon Siyang kapangyarihan,’ bulalas nila.

At hindi katulad ng mga eskriba, hindi lamang iniulat ni Hesus ang opinyon ng mga eksperto ng Biblia alinsunod sa kanilang nakagawian. Bagkus, inilahad Niya sa kanila kung ano ang ibig sabihin nito ayon sa Kanyang kaalaman.

Kung susuriin, ang isinaad sa unang pagbasa (Deut 18:15-20)–kung saan isang propeta ang hihirangin ng Diyos na kanilang pakinggan sapagkat siya’y magiging tagapamagitan Niya sa kanila–ay nagkaroon ng kaganapan sa bahaging ito ng Ebanghelyo.

At hindi lamang iyon.

Sa pamamagitan ng pagtuturo ng ating Panginoon, inilantad Niya ang kasamaan upang magapi ito. Sa katunayan, sa kabanatang ito ng Ebanghelyo natin ngayong Linggo, mamamalas natin ang kauna-unahang himalang ginawa Niya sa Ebanghelyo ni San Marcos: ang pagpapalayas sa masamang espiritu.

At ito ang magiging buod ng Kanyang buhay: Ang pagpapatalsik sa kadiliman upang bigyang daan ang pagsapit ng liwanag, ang pagdating ng paghahari ng Ama.

Katulad ni Kristo, may mga guro din tayong hinahangaan, hindi lang dahil sa malinaw silang magpaliwanag, ngunit, higit pa dito, nakikita natin ang liwanag ng itinuturo nila sa mismong buhay nila.

Kahapon, ipinagdiwang ng Simbahan ang kapistahan ni San Juan Bosco. Isa siyang paring Italyanong nabuhay noong ika-19 na siglo. Kumukopkop siya ng napakadaming kabataang tinalikuran na ng lipunan. Tinuruan niya sila, hindi lamang kung paano bumasa at sumulat, ngunit higit sa lahat, ipinakilala niya sa kanilang mayroong Diyos. At ang Diyos na ito ay lubos na nagmamahal sa kanila.

Nang gunitain ang ika-100 taon ng kanhang kamatayan noon 1988, tinagurian siya ni San Juan Pablo II bilang bilang guro, ama at kaibigan.

Marami siyang magagandang itinuro sa mga kabataang pinalad na makadaupang-palad niya. Ngunit higit sa lahat, namalas ng mga kabataang ito na totoo ang kabanalan ng paring kaharap nila. Hindi mapagbalat-kayo, walang pagpapanggap at tanging ang kanilang kabutihan lamang ang kanyang hangad.

Kapansin-pansin na ang ating panahon ngayon ay kakikitaan ng masusing pagsusuri–at kadalasan, pagbatikos–kung ang atin nga bang salita ay parehas sa ating sinasabi. Ang hamong ito ay partikular na nakatuon sa mga pinuno ng institusyong humuhulma ng buhay ng lipunan. Masasabing naipasa ni San Juan Bosco ang pagsusulit sapagkat hindi lamang mga Kristiyano ang kanyang naging kaibigan, kung hindi maging iyong kaanib sa iba’t-ibang relihiyon. Malapit siya hindi lamang sa mahihirap, ngunit maging sa mga prinsesa, duke, at opisyal ng pamahalaan.

Ganito rin ang karanasan natin sa maraming mga gurong nagsasakripisyo hindi lamang upang maturuan tayo ng mahahalagang aralin sa buhay, bagkus, upang maihatid sa atin ang kaganaoan ng buhay!

Ang mga gurong katulad nila ay masasabing mga testigo ng kadakilaang nagpapahayag ng misteryo ng langit. At isinisiwalat nila ang misteryong ito hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang salita, ngunit, higit sa lahat, sa pamamagitan ng kanilang gawa.

Kaya nga hindi nakakapagtakang mahigit dalawang libong taon na ang nakakaraan nang namuhay ang ating Panginoon sa mundo, ngunit ang Kanyang itinuro ay nandito pa rin, nagsisilbing liwanag sa mga taong nais na makakita, sa mga taong naghahanap ng mga kasagutan sa buhay, at patuloy na naghahatid ng pag-asa, at pag-ibig sa nakararami.

Kaya nga si Hesus ay ang gurong hindi lamang gumagabay, mistula rin Siyang isang doktor, na sa pamamagitan ng Kanyang turo at halimbawa, nagbibigay ng lunas, maging sa mga may mabibigat na karamdaman.

Tayo man din ay hinahamong maging isang guro na gumagabay, at gumagamot.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s