Si Kristong Pag-asa natin

Pagninilay sa Ika-5 ng Linggo sa Karaniwang Panahon
8 Pebrero 2015

image

Dalawang Linggo na ang nakaraan nang dumanak ang masaganang dugo sa Mamasapano. Marami sa ating kapulisan at sa puwersa ng MILF ang nagbuwis ng kanilang buhay. Pero ang higit na kalunos-lunos, sa isang iglap, maraming mga pamilya ang nawalan ng ama, kapatid, at asawa.

At marahil katulad ng maraming mga naulila, naitanong din natin, “Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito?”

Ganito rin ang panukala ni Job sa ating Unang Pagbasa (Job 7:1-4.6-7). ‘Ika niya, “Ang buhay ng tao’y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas.”

Isang paniniwala noon na ang pagdurusa ay pagbabayad sa kasalanan. Nagkasala tayo kaya tayo nagkasakit … kaya tayo nasunugan … kaya tayo nawalan ng asawa. Pero hindi ba’t hanggang ngayon pa din naman, ang ilan sa atin ay naniniwala sa karma, ‘ang ginawa nating masama, bumabalik sa atin nang kusa?’

Ngunit tampok sa Aklat ni Job ang isang taong matuwid na dumanas ng hindi masukat na pagdurusa sa buhay: namatay ang lahat ng kanyang mga anak dahil sa isang aksidente, sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang ari-arian, at hiniwalayan siya ng kanyang asawa.

Sa Aklat na ito, hinihimok tayong talikuran ang ating paniniwala sa karma, at sa halip, harapin ang kasagutan sa tanong na “Bakit kailangang magdusa ng isang mabuting tao?”

Ganito rin marahil ang tanong ng madaming tao sa ating Ebanghelyo ngayong Linggo (Mc 1:29-39): ang mga inaalihan ng masamang ispiritu, mga naghahanap ng lunas sa kanilang iba’t-ibang karamdaman, mga nananangis sa napakadaming tanong na napakahirap bigyan ng kasagutan.

Sariwa pa sa ating gunita ang isang batang babaeng nagbato ng kanyang tanong nang bumisita sa atin ang Santo Papa. Sa kanyang karanasan bilang isang dating namuhay sa kalye, naghahanap siya ng kasagutan kung bakit pumapayag ang Diyos na magdusa ang maraming batang katulad niya.

Ang tanong niya ay kumakatawan din sa maraming katanungang nagmumula sa ating mga puso. At madalas, katulad niya, hindi na rin kayang ibulalas ng ating bibig ang mga ito, kung kaya’t iniiyak na lang natin.

Sa tagpo pa ding iyon, buong pagpapakumbabang sinabi ng Santo Papa na tanging ang batang babae ang nagpukol ng tanong na hindi madaling sagutin—at marahil, walang tiyak na kasagutan.

Sa halip, inanyayahan tayo ni Papa Francisco na matutong manangis kasama ng napakaraming taong nauuhaw sa katarungan, sa dignidad, at sa pagmamahal. May mga realidad sa ating buhay na mas makikita ng lubusan sa pamamagitan ng luhang may kakayahang hugasan ang sakit na nadarama ng ating puso.

Ngunit alam nating hindi sa pagluha dapat matapos ang lahat. Ito rin ang mensahe ng Santo Papa nang makaharap niya ang mga kababayan nating sinalanta ng unos sa kabisayaan. Nawalan sila ng lahat-lahat, at ang bawat isa ay nagtatanong sa Diyos, “Bakit nangyari ito?”

At ang sagot ay nagmumula sa puso ni Kristong nakabayubay sa krus. Naiintidihan Niya ang ating pagdurusa, hindi dahil Diyos siya, ngunit dahil Siya mismo ay kailangang pagdaanan ang lahat ng ito.

Sa tagpong ito ng Ebanghelyo, mababatid natin ang awa at habag ng Panginoon ay hindi lamang ipinadama sa pamamagitan ng pag-abot ng kaunting barya sa mga nanlilimos at umalis na Siya pagkatapos nito.

Ang Kanyang mismong presensiya ay naging isang kasagutan para sa kanila–at maging sa atin ding patuloy na nakikipag-buno sa maraming hamon ng buhay.

Ang pananampalataya natin sa Kanyang pag-ibig ay maghatid nawa sa atin ng lakas ng loob na awitin ang salmo ngayong Linggo:

Yaong mga pusong wasak ay
kanya ring lulunasan. Ang natamo
nilang sugat, agad-agad tatapalan.
Alam niya’t natitiyak ang bilang ng
mga tala, isa-isang tinatawag, yaong
ngalang itinakda.

Hindi lamang siya ang Diyos na nagpapagaling. Sa ating namumuhay sa kadiliman, Siya ay liwanag sa karimlan, siya si Kristong pag-asa natin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s