Patuloy pa rin ba tayong hindi maniniwala?

Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (Easter Vigil)—Taon B
5 Abril 2015

Walang laman ang yungib--Buhay ang ating Panginoon! Likhang sining ni Itchan Decena.

Walang laman ang yungib–Buhay ang ating Panginoon! Likhang sining ni Itchan Decena.

Maligayang Araw ng Muling Pagkabuhay ng ating Panginoon!

Nagawa na siguro ninyong mag-movie marathon. Ito ‘yung walang puknat na panunuod ng sunod-sunod na pelikula o kaya’y TV series sa isang upuan lang. As in, sunod sunod, wala talagang pahinga!

Kung hindi pa, puwes humanda kayo ngayong gabi. Kasi sa sunod-sunod na mga pagbasa, para na rin kayong nag-movie marathon. Mantakin ninyo, siyam na pagbasa ang ipapahayag, idagdag pa dito ang walong salmong babasahin o ‘di kaya nama’y aawitin matapos ang pagpapahayag ng Salita ng Diyos.

Ngunit ang bawat pagbasa ay piniling mabuti—mula sa kuwento ng paglikha ng sanlibutan, hanggang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon—na sa kabuuan ay nagpapatibay ng tema para sa Misa mamayang gabi: ang kuwento ng tapat na pagmamahal ng Diyos sa Kanyang bayan!

Mga simbolo ng pagdiriwang

Ang liturhiya ng magdamagang pagsalubong sa Muling Pagkabuhay ng ating Panginoon ay napakayaman sa mga simbolismo. Mantakin ninyong Sabado pa lang ng gabi ay nagbabantay na ang Simbahan sa pagsalubong Panginoong muling nabuhay.

Kaya nga hindi siguro labis na sabihing ang pagdiriwang na magaganap mamaya ang pinakadakila at pinakamagandang liturhiya ng ating Simbahan.

Sisimulan ang pagdiriwang sa labas ng simbahan, at patay ang lahat ng mga ilaw. Ngunit sa gitna ng kadiliman ay may naglalagablab na bagong sinding apoy. Ang liwanag at ang init na nagmumula dito ang tila umaakit sa mga taong pumaikot dito, at pagsaluhan ito.  Mula sa apoy na ito ay sisindihan ang kandilang pampaskuwang sumisimbolo sa liwanag na taglay ni Kristong muling nabuhay.

Sa liturhiya ding ito, masasaksihan natin ang pagbabasbas ng tubig. Kung pakikinggan ninyong mabuti ang mga panalangin na nakapaloob sa bahaging ito ng pagdiriwang, mababatid ninyong para itong katesismong nangangaral, hindi lamang sa mga bibinyagan, kung hindi maging sa ating nabinyagan na.

Hatid naman ng ritwal ng paglubog at pagtaas ng kandilang pampaskuwa sa tubig ang katotohanang kung kasama nating namatay si Kristo, kasama din natin Siya sa muling pagpapa-imbabaw.

Ang kuwebang walang laman

Sa maraming simbolong pumapaloob sa liturhiya ng gabing ito, maaaring makatakas sa ating pansin ang isang napakahalagang simbolo kapag pinapahayag na ang Mabuting Balita: ang  libingang walang laman.

Lahat tayo ay nakarating na o nakakita na ng isang libingan. Ito ay isang pook na nagpapahiwatig ng katapusan. Hindi tulad ng simbolismong ipinahihiwatig ang isang ospital, kapag sementeryo na ang pinag-uusapan, alam nating ang usapin ay patungkol na sa katapusan. Ito’y isang lugar kung saan, hindi na natin mababaligtad pa ang isang pangyayari. Hindi na natin maibabalik pa ang isang buhay na tuluyan nang nawala sa atin.

Ngunit iba ang libingang pinaglagakan sa katawan ng ating Panginoon. Animo’y mayroong liwanag na nagpupumilit kumawala at humahamon sa ating baguhin ang ating pag-iisip, suriin ang mga bagay na matagal na nating nakagawian.

Malamang ganito ang naramdaman ng tatlong babaeng nakakitang naigulong na ang batong tumatakip sa yungib. Bukas na ang libingan ng ating Panginoon. At kataka-takang wala na ang katawang pupunasan sana nila ng binili nilang pabango. Nang pumasok sila sa loob at narinig ang paliwanag ng binatang nakaputi na “Binuhay mulis si Jesus, at wala siya dito,” tila hindi sila naniwala. Bagkus, labis silang natakot. At sa tindi ng sindak na bumalot sa kanila, wala silang pinagsinabihan ng kanilang nalaman.

Agad silang tumakas mula sa libingan, “Takot na takot sila” (Marcos 16:8).

Dito magtatapos ang Mabuting Balitang ipapahayag mamayang gabi. Hindi nga ba’t parang bitin? “Ngunit, ano ang patunay na muli ngang nabuhay ang ating Panginoon?” Puwedeng itanong ng ilan sa atin.

Ngunit sa maraming simbolismong nagpapatotoo sa kapangyarihan ng Panginoon na mamamalas natin mamaya, sa buod ng kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan ating mapapakinggan, patuloy pa rin ba tayong hindi maniniwala?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s