Tagapaghatid ng Mabuting Balita

Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Panginoon–Taon B
Ika-49 Linggo ng Komunikasyong Pandaigdig
17 Mayo 2015

"Tayong mga inatasan Niyang maging tagapagdala ng Mabuting Balitang ito ay nagsisilbing isang mabuting balita rin sa mundong uhaw sa katarungan, sa pagpapatawad, sa pag-ibig." Likhang sining ni Br. Paul Dungca, SDB

“Tayong mga inatasan Niyang maging tagapagdala ng Mabuting Balitang ito ay nagsisilbing isang mabuting balita rin sa mundong uhaw sa katarungan, sa pagpapatawad, sa pag-ibig.” Likhang sining ni Br. Paul Dungca, SDB

Brads, wala na po si Mama.”  Patulog na ako noong Linggo nang natanggap ko ang text message na ito sa cellphone ko. Galing ito sa isang dating estudyante. Naalala ko na ilang linggo pa lang ang nakakaraan nang  una kong mabalitaan sa kanyang isinugod ang mama niya sa ICU.

Naisipan kong tawagan siya nang oras ding iyon upang makiramay. Hindi na ako nagtaka nang mapansin ko ang kalungkutan sa boses niya. Pero sa kabila nito, batid ko din ang kaluwagan ng kanyang kalooban dahil kahit papaano, tapos na rin ang paghihirap ng mama niya.

Ngayong darating na Linggo, ipinagdiriwang natin ang Pag-akyat ng Panginoon sa kalangitan. Madalas, tinitingnan nating ang kaganapang ito sa buhay ng ating Panginoon bilang pag-alis Niya sa ating piling dahil tapos na ang Kanyang misyon sa lupa. Ngunit ayon kay San Agustin, kahit na nasa langit na ang Panginoon, patuloy pa rin Siyang nagdurusa sa pagkakataong nagdurusa tayo dito sa lupa. Kahit na malayo na Siya, higit Siyang naging mas malapit sa atin dahil nasa langit na Siyang muli.

Isang kahulugan din ng Kanyang pag-akyat sa langit ay ang pagpapatuloy ng Kanyang misyon dito sa lupa. Sa Linggo ngang ito, maririnig natin ang pagwiwika ni Kristo sa ating Mabuting Balita na “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita” (Mc 16:15-20).

Ganito rin ang temang tintatalakay ng ating unang pagbasa (Gw 1:1-11). Iginawad ng Panginoon ang misyon sa kanyang mga alagad na nakasaksi na muli Siyang nabuhay at maging Kanyang mga tagapagtotoo hanggang sa dulo ng daigdig.

Sa pagtatapos ng bawat pagdiriwang ng Banal na Misa, iginagawad sa atin ang pagbabasbas, kalakip ng katagang “Humayo kayo, tapos na ang Misa!” Hindi lamang ito isang paraan ng pagsasabi sa ating “nagampanan na natin ang ating Lingguhang obligasyon, pwede na tayong umuwi.”

Sa bawat pagdiriwang ng Misa, pinapalalim ang kahulugan ng pag-ibig sa atin ni Kristo. At ang bawat pagtatapos ng Misa ay isang hudyat na sa pag-uwi natin sa ating mga bahay, sa pagpasok natin sa ating mga trabaho, sa pag log-in natin sa mga social media sites, sa mga transaksyon natin sa ating negosyo, sa paraan ng ating pakikitungo natin sa iba, mapanatili natin ang mensahe ng ating Panginoon sa ating mga isip at puso upang maibahagi natin ito sa iba.

Sa pag-alis ng ating Panginoon patungo sa kalangitan, hindi Siya tuluyang lilisan. Patuloy na mababatid ng sanlibutan na mayroong isang Diyos na lubos na nagmahal sa sangkatauhan sa pamamagitan ng Kanyang pag-aalay ng buhay alang-alang sa ating kaligtasan.

Ngayong Linggo din, ipinagdiriwang natin ang Linggo ng Komunikasyon. Sa pamamagitan ng okasyong ito, ipinapahayag ng Simbahan ang kakaibang kapangyarihang mayroon ang iba’t-ibang teknolohiya ng komunikasyon hindi lamang upang maisiwalat ang pag-ibig ng Diyos, ngunit upang makapaglingkod din ito sa pagpapanatili ng dignidad at pag-kakaisa ng sangkatauhan. Ito nawa ang nasa ating ulirat sa bawat pag-gamit natin ng ating cellphone, social media sites at maging sa simpleng pakikipag-talastasan natin sa ating mga kapwang nasa harapan lamang natin.

Tayong mga inatasan Niyang maging tagapagdala ng Mabuting Balitang ito ay nagsisilbing isang mabuting balita rin sa mundong uhaw sa katarungan, sa pagpapatawad, sa pag-ibig. At tulad ng panalangin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa (Ef 1:17-23), nawa’y pagkalooban tayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya upang higit nating malaman ang naghihintay sa atin kalakip ng pagtugon sa Kanyang hamon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s