Tayo mismo ay isinugo din ni Kristo!

Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon–Taon B
12 Hulyo 2015

15th Sunday in Ordinary Time--B

Binigyan Niya sila ng kapangyarihang magpagaling at magpaalis ng mga inaalihan ng masasamang espiritu. ngunit inihanda rin Niya ang kanilang kalooban na may mga taong hindi tatanggap sa kanila o hindi makikinig sa kanilang ipapahayag. Ang kanilang dalang mensahe sa kanila: Pagsisihan at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Likhang sining ni Mark Anthony Ramos

Ang parish priest ng parokya kung saan ako naka-assign tuwing Sabado at Linggo ay mahilig magbisikleta. Sa pamamagitan kasi nito, madali niyang nalilibot ang mga pamilyang nasasakupan ng kanyang parokya. Narinig ko minsan ang kanyang dahilan kung bakit niya ginagawa ito: Hindi tayo dapat maghintay lang ng mga taong dumarating sa simbahan, minsan, kinakailangang sunduin natin sila para makarating dito.

Kaya ganito rin ang ginagawa ng mga kabataan sa parokyang iyon. Tuwing Sabado ng hapon, pumupunta sila sa mga lugar kung saan maraming mga bata. At doon sila nagtuturo ng katesismo, bago sila umalis para puntahan ang iba pang mga bata, iimbitahan nila ang mga ito na magsimba kinabukasan.

Sa Linggong ito, matutunghayan natin ang kadugtong ng Mabuting Balitang narinig natin noong nakaraang Linggo. Nagpunta si Hesus sa bayang kanyang kinalakhan, sa bayan ng Nazareth (Mc 6:1-6). Doon, Siya’y nangaral. Ngunit imbes na mainit ang pagtanggap ng mga mismong kababayan Niya sa kanya, hindi nila Siya kinilala. Ang sakit nu’n di ba? Kaya nga, wala Siya masyadong nagawang himala doon.

Ngunit kung susuriin ninyo, hindi sumama ang loob ng Panginoon. Sa halip, ganito ang ginawa Niya: Isinugo ng Panginoon ang Labindalawa (Mc 6:7-13). Ang tawag sa kanila’y mga apostoles, ibig sabihin, “mga isinugo.”

Inatasan Niya ang kanyang mga alagad na maliban sa tungkod, huwag silang magdala ng anuman, kahit pagkain, o balutan, at maging ng salapi. Dito masasalamin ang pagnanais ng Panginoong sa Kanya lamang umasa ang Kanyang mga isinugo.

Binigyan Niya sila ng kapangyarihang magpagaling at magpaalis ng mga inaalihan ng masasamang espiritu. ngunit inihanda rin Niya ang kanilang kalooban na may mga taong hindi tatanggap sa kanila o hindi makikinig sa kanilang ipapahayag. Ang kanilang dalang mensahe sa kanila: Pagsisihan at talikdan ang kanilang mga kasalanan.

Walang masama sa mensaheng dala nila. Ngunit marami sa kanila ang papatayin dahil dito. Sa katunayan, ang susunod sa kabanatang ito ng Ebanghelyo ay ang pagkitil kay San Juan Bautista. Pinatahimik siya sapagkat tinawag niya ang atensyon ng hari sa katotohanang mali ang kanyang ginagawang pagsiping sa asawa ng kanyang mismong kapatid. Pinugutan siya ng ulo dahil dito. Marami sa kanila ang susunod kay San Juan, pupugutan din ng ulo, ipapako sa krus, babatuhin hanggang sa mamatay, ipagtatabuyan ng mismo nilang pamilya dahil sa mensaheng dala nila.

Nang dumalaw si Papa Francisco sa ating bansa, binanggit niyang ang Ebanghelyo ay Mabuting Balitang hindi lamang nagdadala ng kaligayahan. Minsan, kinakailangan din nitong hamunin tayong talikuran ang buhay ng kasalanan. Sa pamamagitan lang kasi nito tunay na manunuot ang kadalisayan ng Ebanghelyo sa ating buhay. Tayong mga Pilipinong kilala sa buong mundo bilang isang madasaling bayan ay hindi lamang dapat na ipinapakita ang ating debosyon sa loob ng mga simbahan at sa harapan ng mga altar, kailangan din itong nakikita sa ating buhay.

Kaya nga sa bawat pagtatapos ng pagdiriwang ng Banal na Misa, kasunod ng pagsasabi ng pari na  “Humayo kayo, tapos na ang Misa,” hindi lamang tayong uuwi sa ating mga bahay at gagawin ang mga ordinaryong bagay na nakaugalian nating gawin. Kalakip ng ekspresyong ito ay isang hamon na sa pamamagitan ng bisa ng sakramento ng binyag na tinanggap natin at pakiki-isa sa pagdiriwang ng Eukaristiya, malaman ng ibang nakakasalamuha natin na tayo mismo ay isinugo din ni Kristo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s