“Panginoon, kanino po kami pupunta?”

Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon—Taon B
23 Agosto 2015

Aug 23, 21st Sunday OT-B

Ang mga tauhan sa ating pagbasa ngayong Linggo ay pumili at nanindigan.

Sa ating unang pagbasa (Jos 24:1-2.15-17.18), ang kahilili ni Moises, si Josue, ay tinipon ang 12 na lipi ng Israel upang tanungin sila kung sino ang kanilang paglilingkuran: ang Panginoon o ang mga diyos-diyosan.

Ngunit bago pa man sila makapagsalita, nanindigan na si Josue. Wika niya, “Ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod.” Ito rin ang tugon nila,  “Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga diyus-diyusan … Kaya’t kami rin ay sa Panginoon maglilingkod.”

Sa pamamagitan ng kanilang pagbabalik-tanaw sa kabutihan ng Diyos sa kanila bilang isang bayan, nagdesisyon silang si Yahweh ang Siyang tanging kanilang paglilingkuran lamang. Ang tagpong ito ay isang pambihirang pagkakataon upang muling sariwain ang kasunduan ng Diyos at ng bayang Israel.

Sa ikalawang pagbasa (Ef 5:21- 32), nagpapatuloy si San Pablo sa kanyang paglalahad ng pamamaraan kung paano mamuhay ang mga Kristiyano. Sa siping ito, pinagtuunan niya ng pansin ang pagmamahalan ng mag-asawa. Totoo, kailangan sa samahan ng isang mag-asawa na mayroong pagpapasakop, pag-galang at respeto. Ngunit ang maituturing na basehan ng pagsasamang ito ay pag-ibig.

May mga pagkakataong susubukin ang kanilang pag-iibigan, at hahamunin ang sumpang binitiwan nang sila’y ikinasal. At sa ganitong sitwasyon, patuloy pa rin ba nilang pipiliin ang bawat isa?

Ang punto ni San Pablo ay ganito: Ang bawat mag-asawang nag-iibigan ay maituturing na buhay na sakramento ng pagmamahalan ni Kristo at ng Simbahan. Ang pag-ibig ng mag-asawa ay kailangang pagtibayin ng paninindigang patuloy na piliin ang bawat isa sa mukha ng bawat pagsubok na darating sa kanilang pagsasama.

Sa Mabuting Balita (Jn 6:60-69), matutunghayan natin na ang mga alagad ng Panginoon ay kinailangan ding mamili: kung susunod pa rin sila sa Panginoon o babalik na sila sa mga datin nilang buhay.

Sa nakaraang apat na Linggo, pinagnilayan natin si Kristo bilang isang pagkain. Maraming sumunod sa Kanya dahil binusog Niya ang mga tao. Ngunit nang sinabi Niya sa kanila na Siya ang Pagkaing nagbibigay-buhay, marami sa kanila ang nahirapang tanggapin ang aral na ito ng Panginoon, at hindi lang iilang sa kanila ang tumalikod sa pagsunod sa Kanya.

Sa gitna ng pagbubulung-bulungan ng Kanyang mga alagad tungkol sa aral Niyang ito, diniretso Niya sila: “Ibig din ba ninyong umalis?”

Dito natin masasalamin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Iginagalang Niya ang ating kalayaan. Sa Kanya, walang pilitan. Ang mahalaga sa Kanya ay ang kakayahan nating pumili.

Katulad ng Kanyang mga alagad, tayo man ay tinatanong ng Panginoon kung Siya ang ating pipiliin. At dumarating ito sa mga pagkakataong mas madaling suwayin ang utos Niya, sa mga sandaling mas mukhang kapaki-pakinabang ang pangakong binibigay sa atin ng kalaban.

Ang tanong sa atin: Iiwan din ba natin Siya?

At kapag nakita natin ang ating mga sarili sa mahirap na sitwasyon upang bigyang tugon ang tanong na ito, humingi tayo ng tulong sa Kanya upang katulad ni San Pedro, maibulalas din natin, “Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s