Pag-ibig: Tugon ng Pananampalataya

Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon—Taon B
13 September 2015

11998364_10204897848067936_1037070421_n

Bilang mga tagasunod ni Kristo, pi­naalalahanan tayo ng Panginoong sa ating tungkuling alamin at tanggapin ang plano ng Diyos para sa atin. It ang halagang kailangan nating bayaran bilang mga Kristiyano. Graphics by Mark Anthony Ramos

Carmaggedon.

Ito ang bansag sa makasaysayang pagbuhos ng malakas na ulan noong Martes ng gabi na siyang dahilan ng paghinto ng daloy ng trapiko sa EDSA.

Marami sa mga kaibigan ko ang nagbuhos ng sama ng loob as Facebook dahil tinubuan na daw sila ng balbas sa kalye, inugat na sa paghihintay, at inumaga na sa pag-uwi—marami pa ring sasakyan ang nasa EDSA.

Kung isa kayo sa maraming taong itinuring na tahanan ang EDSA sa magdamag na iyon, at mapapakinggan ninyo ang mga pagbasa ngayong Linggo, hindi ko alam kung makakarelate kayo.

Sa unang pagbasa, (Isa 50:5-9), inilalarawan sa atin ni Propeta Isaias ang nakaaantig na anyo ng “Nagdurusang Lingkod” na buong kahinahunang tiniis ang lahat ng pahirap, at umasa lamang sa tulong ng Panginoon.

Wala siyang sala. Ngunit hindi siya tumutol nang bugbugin siya, nang insul­tuhin, nang lurhan sa mukha. Panatag siyang ang Makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa kanya.

Hindi na pinangalanan ang Lingkod; siguro, hindi na ito mahalaga. Tama na ang halimbawang iniwan niya upang himukin tayong manatiling nakayakap sa ating pananampalataya sa kabila ng maraming mga pagsubok at paghihirap.

Marami sa atin ang hindi makakapayag na gawin ito. Marami sa atin na kapag masaling lang ng kaunti, aba, teka lang, makikita mo na lintik lang ang walang ganti!

Kung paanong inilarawan ng Lingkod ang kanyang karanasan sa unang pagbasa, ganito rin ang diwa ng mensahe ng Panginoon sa Mabuting Balita (Mc 8:27-35).

Ipinaalam ni Hesus sa Kanyang mga alagad na Siya’y daraan sa maraming pahirap. Hindi lang Siya itatakwil ng makapangyarihan sa kanilang bayan—ipapapatay rin daw Siya!

Agad-agad, makikita natin ang kaugnayan ng unang pagbasa at ng Mabuting Balita, kung paanong buong pagsuko ang pinakita ng Nagdurusang Lingkod sa unang pagbasa, gayundin ang Kanyang kahinahunang tanggapin ang kapalarang naghihintay sa Kanya bilang Lingkod ng Ama.

Bilang pagpapakita ng malasakit, ipinahayag ni Pedro na hindi dapat magdusa ang Panginoon.  Mayroong sariling pananaw si Pedro kung sino si Hesus—kaiba sa mismong paliwanag ng Panginoon kung Sino siya. Ngunit ang narinig ni Pedro’y malayong malayo sa hinagap niya.

Matalim ang mga salitang pinukol sa kanya ng Panginoon upang turuan siya ng leksyon—at maging ang iba pang mga disipulo—ngunit ang mga salitang ito ng Panginoon ay patungkol din sa atin: Iba ang paraan ng Diyos sa tao.

Bilang mga tagasunod ni Kristo, pi­naalalahanan tayo ng Panginoong sa ating tungkuling alamin at tanggapin ang plano ng Diyos para sa atin. It ang halagang kailangan nating bayaran bilang mga Kristiyano.

Kilala rin ng demonyo ang Diyos. Nagbabasa din po ito ng Biblia. Pero ano ang ating kaibahan sa kanya? Nagpupumilit tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Pinagsusumikapan nating buhatin ang ating krus.

Samakatuwid, sa traffic na naranasan ng marami noong Martes, ang nararapat na gawin ay magdusa na lang? Hindi. Tanggapin ito bilang krus na kailangan nating pasananin? Mali.

May isang kolumnista akong nabasa kamakailan na ang tugon sa problema sa trapiko sa bansa ay palitan ang  buong pamahalaan. Siguro, kailangang papanagutin ang ating mga pinuno, ngunit baka naman kailangan din nating tingnan kung saan tayo nagkulang pagdating sa pagpapakita ng disiplina sa lansangan. Baka naman kailangang mas maging mapagbigay pa tayo sa iba, mas maging maunawain, bilang pagpapakita ng ating “paglimot sa ating sarili.”

Sa ganitong pagkakataon marahil natin maipapakita ang ating pagsunod sa Panginoon na pasanin ang krus natin bilang pagtalima sa Kanya.

Pinapaalalahanan tayo ni Santiago sa ikalawang pagbasa (San 2:14- 18) na “Patay ang pananam-palatayang walang paggawa.”

Dahil nananampalataya ako sa Diyos, mas paiigtingin ko pa ang pagpapakita ng pag-ibig sa aking kapwa. Hindi lang sa mga pagkakataong may mga nagagawa silang tama. Kung hindi, pati na rin sa mga pagkakataong parang ang hirap hirap nilang mahalin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s