Wala nang mas titimbang pa sa Panginoon!

Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon—B
11 October 2015

28 sun

Ang pangungusap na ito ay punong puno ng kahulugan. Sa wikang Inglis, ang pagkakasalin nito’y Jesus, looking at him, loved him … Tiningnan siya ng Panginoon, at minahal Siya nito. Naramdaman marahil ng Panginoon ang kanyang pagnanais na makamit ang buhay na walang hanggan. Graphics by Br Paul Dungca, SDB.

“Magiliw siyang tiningnan ni Hesus.”

Ito ang klase ng tinging iniukol ng Panginoon sa mayamang lalake matapos nitong sabihin sa Kanyang tinutupad naman niya ang mga kautusan mula pa noong bata siya. Gusto niya kasing marinig mula sa Panginoon kung paano makamtan ang buhay na walang hanggan.

At ito ang itinugon sa kanya ng Panginoon magiliw siya nitong tiningnan.

Ang pangungusap na ito ay punong puno ng kahulugan. Sa wikang Inglis, ang pagkakasalin nito’y Jesus, looking at him, loved him … Tiningnan siya ng Panginoon, at minahal Siya nito. Naramdaman marahil ng Panginoon ang kanyang pagnanais na makamit ang buhay na walang hanggan. Ngunit batid ng Panginoong hindi ito mangyayari—at hindi na kailangan pang magsalita ng lalaki.

Nais nga ng lalake na makamit ang buhay na walang hanggan. Ngunit mayroong mas mahalaga pa dito. Isang bagay na hindi niya kayang talikuran: ang kanyang kayamanan.

Tayo rin naman ay katulad din ng binatang mayamang lumapit sa Panginoon. Marami sa atin ang nagnanais na makamtan ang buhay na walang hanggan. Kaya nga kahit papaano, sinisikap nating mag-simba at magpakabuti. Gusto rin nating maniwala sa sinasaad ng ikalawang pagbasang kung paanong ang Salita ng Panginoon ay ultimong isang espadang may kakayahang manakit, humihiwa at sumusugat. Hindi tayo puwedeng kumportableng makinig lang sa isang tabi. Dapat itong sumugat sa atin upang magising tayo sa katotohahanang hindi lang isang biro ang maging isang binyagang Kristiyano.

Sa susunod na taon, idadaos ang concert ng isang sikat na singer sa bansa. Dahil nga sikat siya, marami sigurong  bibili ng tickets: P 3,000 ang pinakamura, at  ang pinakamahal nama’y mahigit na P 50,000 ang halaga. Ang mahal ‘di ba? Pero sigurado akong mapupuno ang venue ng concert, kahit na halos langit ang presyo ng tickets. ‘Ika nga, kung ayaw may dahilan; kung ayaw may paraan!

May bayad din po ang pagpasok ng langit, may kapalit ang buhay na walang hanggan. At maling sabihing “parang sisiw” lang ang pagiging isang Kristyano! May hinihingi ang Diyos na kailangan nating isuko, sagabal kasi ito upang maunton natin ang daan patungo sa Kanya.

Mayroon sa’ting pusong hindi natin mapakawalan dahil mas matimbang pa ito sa pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi lang siguro ito yaman. Puwedeng isang bagay na nakagawian na nating nagdudulot ng paglawak ng distansya natin sa Diyos; isang taong hindi natin maiwaksi sa ating buhay na namamagitan sa atin at sa Panginoon; o di kaya nama’y pangarap na maglalagay sa atin sa panganib na mawala sa landas patungo sa Diyos.

Hilingin natin sa Panginoon na katulad ni Haring Solomon sa unang pagbasa, pagkalooban din tayo ng karunungang makita ang katotohanan, upang sa pamamagitan nito, mapalaya natin ang ating puso sa pagkakabihag ng ibat-ibang uri ng  yamang nagpapalayo naman sa atin sa piling ng Panginoon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s