Ang Kapangyarihan ni Kristong Hari

Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ni Hesukristo
November 22, 2015

Nov22_ChristTheKing

Ngayong Linggo, sa ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni Kristo bilang Hari ng Sanlibutan, ito ang imahe ng Panginoong binibigyang diin ng ating Simbahan. Hindi ba ito isang malaking kabalintunaan? Graphics by Prenovice Jonas Lacson.

Sa ating Mabuting Balita ngayong huling Linggo sa kalendaryo ng simbahan, matutunghayan natin ang pag-uusap ni Pilato at ng ating Panginoon. Maaari nating maihambing ang dalawa at mapapansin natin ang kanilang pagkakaiba.

Si Pilato ang gobernador ng Jerusalem. Sa pamantayan ng mundo, maaaring sabihing matagumpay siya. Mayroon siyang yaman, marangyang damit at sa maraming tauhang sunod-sunuran sa kanya, maaari niyang gawin ang kahit na anumang maibigan niya.

 Si Kristo naman, sa kabilang dako, ay binansagang “hari ng mga hudyo.” Hindi siya kumportable sa titulong ito, at sa atensyon ng mga tao. Sa katunayan, kailangan niyang takasan ang mga taong nagnanais na gawin siyang kanilang hari (Juan 6).

Sa pag-uusap nila ni Pilato, maaari nating ipagpalagay na marumi ang kanyang kasuotan at wala pa siyang tulog sapagkat kadadakip pa lang sa kanya ng mga sundalo pagkatapos siyang ipagkanulo ng isa sa kanyang mga tagasunod.

Kaiba sa imahe ni Pilato, sa sitwasyon niyang ito, kawawa Siya sa paningin ng mundo.

Ngayong Linggo, sa ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni Kristo bilang Hari ng Sanlibutan, ito ang imahe ng Panginoong binibigyang diin ng ating Simbahan. Hindi ba ito isang malaking kabalintunaan?

Sa unang pagbasa, may pangitaing bumungad sa mga mata ni Propeta Daniel, bumababa ang Anak ng Tao,  bumababa ang anak ng tao sakay ng mga ulap,  upang gawaran ng karangalan at ng kaharian.  Ngunit alam nating ang kadakilaan ni Kristo ay makikita sa kanyang paglilingkod sa iba. Ang rurok nito’y ang kanyang kahandaang mag-alay ng buhay para sa iba.

At ito nga ang ating mapapakinggan sa ating ikalawang pagbasa. Sa Aklat ng Pahayag, mapapakinggan nating sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, inaalay niya ang kanyang buhay kapalit ng ating pagkabilanggo.

Sa pagpapakita ng ating pagmamahal sa iba, mag-iisip tayong bumili ng ispesyal na regalo. Pupunta sa mall, mag-aaksaya ng panahon upang maghanap nito, at sa huli, upang gumastos ng perang pambili para dito. Ngunit ang Diyos, hindi lamang oras at salapi ang inihandog upang maipakita ang Kanyang pagmamahal sa atin. Inialay Niya ang buhay ng Kanyang Anak.

Sa pag-uusap ni Pilato at ni Kristo sa Mabuting Balita, kalunos-lunos ang kalagayan ng ating Panginoon, sapagkat bilanggo Siya sa paningin ng mundo. Wala Siyang kakayahang palayain ang Kanyang sarili: duduraan, mumurahin, huhubaran, lalapastanganin.

Ngunit alam nating malaya Siya. Hindi natin siya narinig na dumaing para maibsan ang kanyang pagdurusa. Hindi siya humingi ng awa. Hindi niya inuto si Pilato upang mapalaya Siya nito. Hindi Niya kailangang gawin ang mga bagay na ito sapagkat siguradong sigurado Siya sa katotohanang pinanghahawakan Niya: ang pagmamahal ng Ama.

Sariwa pa sa ating mga isip ang mga larawan ng mga pinuno ng mga bansang lumahok sa APEC kamakailan. Batid natin ang paraan kung paano sila sinalubong, kung gaano kainit ang pagtanggap sa kanila ng ating pamahalaan. Siguro, ganito kasi ang kalakaran sa pagnenegosyo. Kailangang istimahin ang mga kasosyo. Bigyang dangal ang mga manananalapi. Bigyang pugay ang mga may kapangyarihan sapagkat sa mga kamay nila nakasalalay ang ikauunlad ng ating bayan.

Ngunit ang kapangyarihan ng Hari ng mga hari, ay hindi nagmumula sa kayamanan o maging sa kapangyarihan. Dahil dito siguro, hindi ganoon kainit ang ating pagtanggap sa ating Panginoon.

Ngunit ang Kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa katotohanang mapagpalaya, nagpapaginhawa ng dibdib, at nagbibigay ng kaliwanagan. At salat ang mundong ito sa kapangyarihang taglay Niya.

Ang ating liturhiya ngayong Linggo ay nagbibigay pugay kay Kristo. Inaanyayahan tayong tularan ang Kanyang kadakilaan. Hindi lamang sa paraan ng ating pagsamba sa Kanya, bagkus, sa paraan ng ating pamumuhay. Hindi ba’t Kristiyano ang taguri sa atin? Kung gayon, sa ating isip, salita at gawa, tunay nga ba tayong sumusunod at naglilingkod kay Kristong Hari natin?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s