Tayo rin sana!

Simbang Gabi—Day 3
18 December 2015

image

Ang imaheng “The Annunciation to St. Joseph” sa St. Joseph Parish sa Upper Bicutan Taguig City.

Kung kahapon ay nabagot tayo sa pakikinig sa napakahabang listahan ng mga pangalan upang isalaysay ang salinlahing pinagmulan ng Panginoon, ngayon naman ay mapapakinggan natin ang isang kuwentong ilang beses na nating narinig, ngunit nakakasiguro akong, hindi tayo mapapagod pakinggan ng paulit-ulit.

Ang Mabuting Balita ngayo’y karugtong ng napakinggan natin kahapon. At dahil galing ito sa salaysay ni Mateo, ang papel ni Jose ang binibigyan nitong pansin. Sa apat na nagsulat kasi ng Ebanghelyo, tanging si Mateo at si Lucas lang ang naglahad kung paano isinilang ang ating Panginoon. Sa ulat naman ni Lucas, binibigyang pansin naman niya ang kuwento ni Maria.

Maririnig natin sa salaysay ni Mateo na nakatakda ng ikasal ang magkatipang si Jose at Maria. Sa mata ng batas ng mga Hudyo, kahit na seremonya na lang ang hinihintay, kasal na sila. Kaya nga magiging isang malaking iskandalo kung malalaman ng mga taong nagdadalang-tao si Maria at hindi ang kanyang katipan ang ama nito.

At hindi lang ang mabuting pangalan ni Maria ang nakataya dito; maging ang kanyang buhay. Maaari siyang pagbabatuhin hanggang sa mamatay bilang parusa sa kanya.

Nang mabatid ni Jose na buntis si Maria, binalak niyang tahimik na hiwalayan ito. Isang taong matuwid si Jose, at masunurin siya sa batas. Ngunit mahal niya si Maria at ayaw niya itong ilagay sa alanganin. Ngunit isang gabi, isang anghel ang nagpakita sa kanya at inilahad nito sa kanyang wala siyang dapat na ikatakot. Si Maria ay naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ang magiging bunga ng kanyang ipinagbubuntis ay Siyang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.Pagkagising niya, sinunod niyang lahat ang tinuran ng anghel.

Mayroong tatlong bagay na maaari tayong matutunan sa salaysay na ito.

Una, nang marinig niya ang balita tungkol sa sitwasyon ng kanyang katipan, hindi rin niya ito pinagsabihan. Matatandaang saka pa lang siya naliwanagan sa totoong sitwasyon ni Maria nang dalawin siya ng anghel. Ngunit bago nito, mayroon siyang dahilang pagsalitaan ito, anupa’t magnobyo sila. Ngunit ang kapakanan lamang ng dalaga ang nasa isip niya.

Mayroong kasabihan sa Ingles na naglalarawan ng ginawa niya: It is better to be kind than to be right. Kahit na nasa tama siya, hindi siya nang-husga.

Ikalawa, nang marinig ni Jose ang sinabi ng anghel, wala tayong narinig na salita galing sa kanya: hindi siya nakipag-tawaran, walang siyang tanong na ipinukol, wala siyang reklamong pinakawalan. Hindi siguro madaling tanggapin na ang taong pinakamamahal mo ay hindi magiging iyong-iyo. Ngunit tumalima siya sa gustong mangyari ng Diyos sa pamamagitan ng anghel.

Masasalamin natin na ang kanyang kalooban ay naka-ayon lamang sa kalooban ng Diyos.

At ikatlo, makakakilos lamang si Jose nang ayon sa kalooban ng Diyos kung mayroon siyang malapit na kaugnayan dito.

Sa ating ikatlong araw ng simbang gabi, inaanyayahan tayong tularan ang halimbawa ni Joseng matamang pakikinig sa Salita ng Diyos—na dahil pamilyar na siya sa boses ng Ama, wala nang puwang ang pag-aalinlangan sa puso niya para mag-duda o humindi. Walang sabi-sabi, sumunod siya.

Tayo rin sana.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s