Kalooban ng Diyos—Tanggapin ng Bukas-loob!

Simbang Gabi–Day 4
19 December 2015

4SGGodgraciousness (1)

Parusa mang matatawag ang panandaliang pagbawi ng kanyang kakayahang makarinig at makapagsalita, ngunit sa pamamagitan nito, higit na kabutihan ang mamamayani. Ang kanyang magiging supling ay magiging isang natatanging instrumento upang manumbalik ang madami sa piling ng Ama. Graphics by Prenovice Gab Tamondong.

Kahapon, kinilala natin sa Mabuting Balita ang kakaibang katangian ni Jose. Nang dumating ang isang anghel upang ibalita sa kanya ang pagbabagong nagaganap sa kanyang katipang si Maria, hindi natin siya narinig na nag-wika ng kahit na anong salita. Kahit na sabihing puwede siyang tumanggi dito sapagkat maaapektuhan ng mga pangyayaring ito ang kanyang buhay at maging ng kanyang pamilya sa hinaharap.

Kung tutuusin, pwede siyang magtanong, magreklamo, at magmaktol. Ngunit marahil, naunawaan niyang may mas mahalaga ang pagpapasakop sa plano ng Diyos, kaysa sa  magmatigas na sundin ang dikta ng personal na interes.

Ngayong araw naman, makikilala natin ang isang pampaskong pigura—si Zacarias. Isa siyang pari at pareho na silang matanda ng kanyang asawang si Elizabeth. At dahil wala pa silang anak, tanging isang himala na lang ang makakatulong sa kanilang madugtungan pa ang kanilang lahi. Ngunit marahil tanggap na rin niyang hindi na sila magkakaroon pa ng pag-asa pang magka-anak, nawalan na rin siguro siya ng pag-asa.

Tiyempong nasa loob siya ng templo upang mag-alay ng insenso nang dumating ang isang anghel upang ihayag sa kanya ang balitang magkakaroon sila ng anak na mag-hahanda sa daraanan ng Mesiyas na Siyang magliligtas sa kanilang bayan.  Natakot si Zacarias sa tumambad sa kanya. Ngunit parang mas hindi niya kinaya ang ibinalita nito sa kanya. Ang sabi niya dito “Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Matanda na kami ng asawa ko.”

Dahil sa hindi siya naniwala sa sinabing ito ng anghel, ang sabi nito sa kanya, “Mabibingi ka’t hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito.” Pagkalabas niya ng templo, hindi na nga siya makarinig, ni makapagsalita. Ngunit hindi rin naglaon, natupad ang sinabi ng anghel–nagdalang-tao si Elizabeth!

Maraming bagay na maaring mapulot natin sa kuwentong ito Zacarias, ngunit mainam na tingnan ang tatlong ito.

Una, mayroong plano ang Diyos. Nakita natin ito sa buhay ni Zacarias at ni Manoa, ang magiging ama ni Samson sa unang pagbasa. Malamang nagdusa ang dalawang ito, hindi lamang dahil pinagkaitan sila ng anak. Higit pa dito, nakatikim sila marahil ng pang-uuyam dahil sa konteskto nilang mga Hudyo, ang hindi pagkakaroon ng anak ay hindi pagkalugod ng Diyos sa kanila.

Ngunit may dahilan ang Diyos kung bakit nagkaganito. Mayroon Siyang inilaang mas ispesyal para sa kanila. Sa huli, hindi lamang sila nagkaroon ng supling tulad ng isang ordinaryong magulang, ngunit ang kanilang magiging anak ay mayroong natatanging papel na gagampanan sa pagpapalaya ng kanilang bayan.

Sa buhay ng dalawang amang ito masasalamin natin ang masinop na paghahanda ng Diyos alang-alang sa sangkatauhan. At mainam na magtiwala tayo sa plano ng Diyos.

Ikalawa, may lugar ang pananahimik upang mas makapakinig. Ito ang nangyari sa buhay ni Zacarias. Parusa mang matatawag ang panandaliang pagbawi ng kanyang kakayahang makarinig at makapagsalita, ngunit sa pamamagitan nito,  higit na kabutihan ang namayani. Hindi lamang ang kanyang relasyon sa Panginoon ang nanauli, ngunit naging kapaki-pakinabang ito sa kanyang bayan. Ang kanyang magiging supling, si Juan, ay magiging isang natatanging instrumento upang manumbalik ang madami sa piling ng Ama.

Ikatlo, makikita natin na ang pananampalataya ay hindi mamamalas sa pamamagitan ng isang katayuan sa buhay. Maririnig natin sa Mabuting Balitang si Zacarias ay isang pari. At ang anghel ay nagpakita sa kanya sa mismong oras sa pag-ganap niya ng tungkulin sa templo. Ngunit sa halip na maniwala sa mensaheng natanggap, nanaig sa kanya ang takot at pag-dududa.

Marami akong karanasang nagpapatunay na minsan, ang mga ordinaryong taong hindi man lamang nakapag-aral ng pormal na kurso ng teolohiya ang sila pang mayroong mas maalab na pagpapakita ng pananampalataya. ‘Yun bang ang ang kanilang pananampalataya ay hindi lamang nakabatay sa Diyos na pagkataas-taas at balot ng doktrinang hindi madaling maintidihan, ngunit isang Diyos na kasa-kasama nila sa bawat sandali ng kanilang buhay.

Sa kwento ni Zacarias masasalamin din natin ang ating kawalan ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos na nagbigay sa atin ng lahat-lahat. At ang hamon sa ating masugid na dumadalo ngayon ng pang-araw-araw na simbang gabi ay maipag-ibayo pa natin ang ating pananampalataya upang sa bawat mensaheng dumarating mula sa Diyos, matanggap nawa natin ito ng bukas loob.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s