Tagpuang may hatid na Pag-asa

Ika-4 na Linggo ng Adbiyento
Simbang Gabi—Day 5
20 December 2015

December20_4thAdvent

Graphics by Prenovice Jonas Lacson.

Sa pelikulang E.T. (Extra Terrestrial), ang pagkakatagpo ng batang si Eliott sa isang alien na naiwan ng mga kasamang niyang taga-ibang planetang pumasyal sa mundo natin ay hindi lamang magbibigay-daan sa pag-usbong ng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa. Ang pagtatagpo nila—gaano man kaikli ito—ay magpapabago sa pareho nilang buhay.

Ngunit hindi lamang sa pelikula o sa imahinasyon nangyayari ito. Kung iisipin natin, may mga tao o pangyayaring dumadating sa atin na nagpapabago ng husto sa ating buhay. Nakakaapekto sila ng husto sa ating pagkatao na hindi na tayo yung dating tayo pagkatapos nating matagpuan sila.

Ganito marahil ang karanasan ng magpinsang si Maria at si Elizabeth sa pagtatagpo nila sa ating Mabuting Balitang tampok ngayong ika-apat na Linggo ng Adbiyento.

Maririnig nating humahangos si Maria sa kanyang paglalakbay patungong Juda. Narinig kasi niya sa anghel na nagdadalang-tao ang kanyang pinsang si Elizabeth sa kabila ng katandaan nito. Nang marinig ni Elizabeth ang boses ni Maria pagpasok niya ng bahay nito, naggagalaw ang sanggol sa sinapupunan nito. At dahil napuspos siya ng Espiritu Santo, binati niya si Maria ng ganito, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan!”

Sa kauna-unahang pagkakataon, nag-tagpo si Juan, ang tinagurang pinakahuling propeta, at ang Panginoong Hesus kahit na nasa sinapupunan pa lang sila ng kanilang mga ina. Sa tinurang ito ni Elizabeth, mapapansin ang kanyang pagpapakumbaba sa harap ni Maria.

Pagkasilang ng dalawang sanggol, ganito rin ang magiging gawi ng kanyang anak na si Juan sa anak ni Maria. Buong pagpapakumbaba nitong ipahahayag na ni hindi siya karapat-dapat na magkalag ng tali ng mga panyapak ng ating Panginoon (Lc 3:16). Ang pagtatagpo nilang ito ay magpapabago sa kani-kanilang mga buhay.

Sa unang pagbasa, ipinahayag ng Panginoon, sa pamamagitan ni Propeta Mikas, na matapos isilang ang isang sanggol, mamamayani ang kapayapaan sa kanilang bayan sapagkat ang sanggol na ito’y lalaki’t magiging haring kikilalanin ng buong sanlibutan. Dahil sa pagtatagpong ito, kahit na naka-amba ang maraming panganib, sisibol ang bagong pag-asa.

Sa ikalawang pagbasa, winika sa mga taga-Hebreo na nang ang Panginoon ay pumanaog sa sanlibutan, hindi na sapat ang mga alay na hayop na sinusunog sapagkat ang Kanyang mismong Katawan lamang ang tanging alay na kalugod-lugod sa Ama. Kaya nga ang Panginoong Hesus na mismong pari ang Siya na ring mismong ating alay sa Ama!

Makulay ang Pasko, marami itong ilaw at palamuting maaaring maglibang sa atin palayo sa orihinal na kahulugan nito. Ngunit dapat na malinaw na ang kapaskuhan ay ang ating pananariwa na minsan, isang panahon, nagdaop ang palad ng Diyos at ng taong Kanyang nilikha sa pamamagitan ng pagkakatawang-tao ng ating Panginoon.

Ngayong ika-apat na Linggo ng Adbiyento, ngayong apat na ang kandilang nasindihan, inaanyayahan tayong mas pag-alabin pa ang ginagawa nating paghihintay at paghahanda sa Panginoon nating minsang isinilang sa mundo—at tiyak na tiyak na muli rin namang babalik sa piling natin.

Nawa’y ang ating pagkakatagpo sa batang si Hesus ay magbigay sa atin  ng panibagong pag-asa, na baguhin nito ang ating pagkataong balot sa kadiliman ng kasalanan, ang pusong nanlilimahid sa dumi, sa kaluluwa nating ubod ng itim. At ang pag-asang ito’y magpapanauli ng ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos na hindi nagsasawang katagpuin tayo.

Nawa’y ang pag-asang ito rin ang magtulak sa ating huwag sumuko sa mga taong wala na ring halos pag-asa pang magbago, dahil ayon nga sa paniniguro ni Papa Francisco,  ang Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Kaya naman sa pagdiriwang ng banal na Misa, habang inaawit natin ang “Halina, Jesus, Halina,” huwag sana tayong mapagod na palagiang buksan ang ating puso, upang dito, mapatuloy natin sila.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s