Ang Awit ng Buhay Natin

Simbang Gabi—Day 9
24 December 2015

9SGBenedictus

Graphics by Prenovice Gab Tamondong

Samantalang mayroong komportableng tahanan si David, nagkaroon siya ng insipirasyong pagawan ng mas mainam na tahanan ang Kaban ng Tipan na noo’y nabububungan lang ng isang tolda. Balak pa nga lang itong maituturing ngunit kung tutuusin, ito’y isang pagdakila na sa Panginoon.

Ang alingaw-ngaw ng papuri ng Unang Pagbasa ay dinig na dinig din sa ating Mabuting Balita.

Ang paring si Zacarias na siyam na buwan na tikom ang bibig ay nagkaroon ng kakayahang magsalitang muli. At ang unang mga salitang lumabas mula sa kanyang bibig ay papuring laan lamang patungkol sa Diyos.

Si Haring David at ang paring si Zacarias ay hindi naman ubod ng buti. Hayag din naman ang kanilang kapintasan: Si David ay nangalunya’t pinapatay pa ang karibal niya. Si Zacarias nama’y paring maituturing ngunit kinulang siya ng pananampalataya nang ihayag sa kanya ng anghel ng Diyos na magiging tatay siya sa kabila ng kanyang katandaan.

Hindi sila pinili dahil sa kung anong meron sila, ngunit kahit na ano pang kakulangan ang mayroon sila, kinahabagan sila ng Panginoon.

Ang napakagandang awit ni Zacarias ay isang awit-panalangin na punong puno ng #hugot. Ang bawat linya’y hindi lutang sa hangin, ngunit inani ng may akda sa kanyang mismong karanasan, at maging ng kanyang kawawang bayan.

At sa kanilang ka-abahan, nalasap nila ang kabutihan ng Diyos para sa kanila.

Ang awit na ito’y isang pagpapatotoo sa pangako ng Diyos na nabigyan ng katugunan.

Ang awit-papuring ito, bagamat patungkol sa Diyos, ay tungkol din sa pagdakila sa kakayahan nating lumingon sa ating pinanggalingan, umalala’t magpasalamat.

At ang dalawang pigurang ito ng Bibliya, bagama’t hindi perpekto’y kadaki-dakila dahil mayroon silang kababaang-loob na umasam sa kabutihang dulot ng Diyos, ngunit, at higit pa dito, pusong marunong magpasalamat sa mga pagpapalang ipinagkaloob sa kanila.

Kaya naman itong pangarap ni David na bigyan ng mainam na  lugar kung saan ilalagak ang Arko ay hinigitan ng Panginoon: Ang paghahari ni David ay hindi magkakaroon ng katapusan. Si Zacarias naman, isang matandang huklubang isinuko na ang pag-asang magkaroon ng supling ay biniyayaan ng isang tanging anak  na magkakaroon ng mahalagang papel sa pagliligtas ng sanlibutan.

Ang kanilang buhay ay naging isang napakagandang awit ding nag-aanyaya sa ating, pakinggan, tangkilikin, at sabayan.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s