Regalong Walang Katumbas

Simbang Gabi—Day 8
23 December 2015

Simbang Gabi Day 8

Graphics by Prenovice Jonas Lacson

“Ano ng bang meron sa pangalan?”

Sa mga mahilig sa panitikang Inglis, malamang na popular ang linyang ito na halaw sa isa sa mga akda  ni Shakespeare. Ma-drama at makapigil-hininga ang tagpo ng ating Mabuting Balita ngayon, pero kung tutuusin, sa linya sa itaas umiinog ang kuwento, at marahil, maging ang kahulugan nito.

Natatandaan pa ba ninyo si Elisabet? Siya ang asawa ni Zacarias na nakilala natin nitong Linggo lang. Baog siya, at matanda na. Ngunit ngayong araw, sa kanya magbubukas ang Mabuting Balita: Manganganak na siya ngayon.

Dahil nga medyo pambihirang magbuntis—at manganak—ang isang lola, marami ang tao sa bahay nilang mag-asawa upang samahan ang mag-asawa sa kagalakang ito, kasabay na rin siyempre ng kanilang pag-uusyoso.

Dito, makikita natin na hindi lang tayong mga Pilipino ang usisero!

Nang sumapit ang ika-walong araw, ayon sa kanilang nakaugalian, kailangang tuliin ang sanggol, at bigyan ito ng pangalan. Para sa akin, dito na magiging kapana-panabik ang kuwento. Marami kasi sa mga taong naroroon–‘yung  mga pumuntang usisero noong nag-silang si Elisabet, bumalik na naman ulit sila ngayon—ang inaasahang Zacarias Jr. ang ipapangalan sa bata.

Pero hindi rin naman kasi natin sila masisisi dahil ito na lang ang pagkakataon ni Zacarias na magkaroon ng Junior. Aba, mahirap nang umasa sa isa  na namang himala!

Kaya nga laking gulat nila ng nagsalita si Elisabet na taliwas sa kanilang inaasahan, “Hindi! Juan ang ipapangalan sa kanya.” Pero siguro, gusto nilang bigyang boses si Zacarias na hindi makapagsalita, ipinaliwanag nila kay Elisabet na wala namang ganyang pangalan sa talaan ng kanilang mga kamag-anak.

Hindi pa sila nakuntento’t bumaling sila kay Zacarias upang siya na ang mag-desisyon. Namangha sila nang isinulat niya ang ganito, “Juan ang kanyang pangalan!” Sa mismong tagpong iyon muling nakapagsalita si Zacarias.

Naging pala-isipan sa mga usisero ang kanilang nasaksihan. At ang tanong ng bayan “Magiging ano nga kaya ang batang ito?”

Para tugunan ang tanong, mainam na balikan ang unang linya ng pagninilay na ito: Ang kanyang pangalan ay magbibigay ng patotoo sa kanyang buhay. Ang ibig sabihin ng pangalan niya ay “God is gracious,” sa wika natin, “Ang Diyos ay mapagpala.”

Mahalaga ang pangalan sapagkat hindi lamang ito mga letra ng alpabetong hinalo-halo at ibibigay natin sa isang tao. Sa Bibliya, ang pangalan ay hindi lamang tumutukoy sa hinaharap ng isang tao, madalas, ito’y kumakatawan sa kanyang mismong pagkakakilanlan, sa kanyang mismong pagkatao.

Sa pamamagitan ni Juan, naipadama ng Diyos ang Kanyang pagpapala sa kanyang bayan. Ginanap niya ang misyong kaakibat ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng panawagan sa kaniyang kababayang magbalik-loob sa Panginoon—at tikman ang awa at pag-ibig ng Diyos.

Gayundin ang kuwento ni Elias sa unang pagbasa. Siya ang sugo sa Matandang Tipang mag-hahanda ng daraanan ng Panginoon sa pagparito Niya sa ating mundo. Magkakaroon ng pag-hatol, ng pag-dalisay—tulad ng pagtubog ng apoy sa ginto—at si Elias ang maninigurong handa ang lahat sa pagdating ng Panginoon.

Ang pananahimik ni Zacarias ng siyam na buwan dahil sa pagkawalan niya ng kakayahang mag-salita ay isang panahon ng pagdalisay. Ang tagpong ito ng Ebanghelyo ay ang pinaka-rurok ng kanyang pigura sa kuwento ng pasko dahil siya mismo’y naging testigo sa habag ng Panginoon; ang ngalan ng kanyang mismong anak ay buong buhay na magbibigay ng karangalan at kadakilaang “Mapagpala nga ang Diyos!”

Ang pasko’y panahon kung saan ipinagdiriwang natin ang pagpapala ng Ama. Ito’y masasalamin sa Kanyang habag na hindi maaaring ilagay sa anumang sisidlan dahil lagi itong aapaw.

Kaya nga sa araw ng pasko, Siyang mismong may kaarawan ang naghandog ng regalo para sa atin—regalong hinding-hindi matutumbasan sapagkat ito’y pag-aalay ng Kanyang mismong sarili.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s