Tularan natin ang Halimbawa ni Maria

Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos–Taon K
1 January 2016

Luke 2_16_21

Graphics by Aspirant Paul Lopez.

Sa wikang Inglis, January ang tawag natin sa unang buwan ng taon.

Hango daw ang pangalang ito sa ma-alamat na diyos ng mga Romanong si Janus. Ayo sa paglalarawan sa kanya, mayroon siyang dalawang mukhang mag-katalikurang nakatingin sa harap at sa likuran. Tila ganito rin ang ating pag-uugali sa pag-aabang sa pagsapit ng bagong taon: Binabalikan natin ang nakaraang taon nang may pagpapasalamat, at hinaharap naman natin ang darating na bagong taong inaasam-asam ang pagpapala ng Maykapal.

Ang pagpapala ng Diyos ay tampok sa ating unang pagbasa. Hatid ito ng isang sinaunang panalanging mismong itinuro ng Panginoon kay Moses, upang ipasa naman ito kay Aaron at sa kanyang mga anak na mga pari ng kanilang bayan noong panahong iyon.

Sa pamamagitan ng panalanging ito, makakamtan ng kanilang sambayanan ang pagpapala ng Panginoon. At ang bisa ng panalanging ito ay nakabatay sa mismong pangalan ng ating Panginoon. Para sa mga Hudyo, mahalaga ang pangalan. Hindi lamang ito isang hungkag na salita, ngunit ito mismo ay nagbabadya ng presensiya ng Panginoon. Kaya nga ang ikatlong kautusan ay tumutukoy sa pagbibigay-halaga sa ngalan ng Panginoon.

Sa tanda ng panalanging itong ipinasa mula sa hindi na mabilang na salinlahi, malamang na si Maria mismo ay natutunan ito mula sa kanyang mga magulang—na siya rin namang itinuro nito sa batang si Hesus!

Kaya naman kung iisipin, mapapatanong tayo na kung ganoon kahalaga ang pangalan ng Diyos—ano na lang ang importansiyang dapat nating ibigay sa Kanyang mismong presensya kung kasama natin Siya?

Ito naman ang nilalaman ng ikalawang pagbasa. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, binibigyang diin niyang isinugo ng Ama ang Kanyang tanging Anak sa takdang panahon. Upang dahil dito’y tayo’y hindi lamang maligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Ngunit dahil sa bisa ng Kanyang pagsasakripisyo, tayo’y hindi na mga alipin, ngunit tayo mismo ay maging mga anak din ng Ama, tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos.

At kung mayroong isa sa ating nauna nang nagmana ng kaharian ng Diyos, walang iba ito kung hindi si Maria. Sa Mabuting Balita, nalantad na ng tuluyan ang plano ng Diyos. At tumambad kay Maria na konektado ang mga pangyayari sa kanyang buhay na mayroong kaugnayan sa nauna nang pagbabalita ng anghel na siy a’y magdadalantao, katulad ng pagdadalang-tao ng kanyang pinsang si Elisabet.

Idagdag pa sa mga bagay na ito ang pagsasalaysay ng mga nagpapastol sa parang kung paano nila natunton ang kinaroroonan ni Maria. Isa pa ito sa mga pangyayaring nagpapatotoo sa pambihirang papel na ginampanan ng Diyos sa kanilang buhay-pamilya.

Natanim ang lahat ng ito, hindi lang sa isip ni Maria. Ang mga bagay na ito ay naging gabay niya sa patuloy niyang pagtunton ng kalooban ng Diyos na kanyang isinabuhay.
Ina siya ni Hesus na taong totoo at Diyos din namang totoo. Ngunit mayroon pa rin siyang mga bagay na na hindi maunawaan sa pagkatao ng kanyang Anak. Gayunpaman, patuloy siyang nagtiwala.

Simulan natin ang taong itong nakatuon ang ating mga mata sa ating mahal na inang hindi lamang huwaran nating mga Kristiyano dahil sa bisa ng kanyang halimbawang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ngunit sa pamamagitan niya, naipapahatid ang ating panalangin sa Diyos—at higit sa lahat, nailalapit niya tayo sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesus!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s