Tayo ang Mabuting Balita

Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon—Taon K
24 Enero 2016

JANUARY 24

Graphics by Aspirant Paul Lopez. 

Sumainyo ang Panginoon!” Ito ang bati ng diakono sa mga taong kaharap niya sa simbahan na magpapabinyag ng kanilang mga anak. At dahil walang sumagot sa kanya, ito na lang ang nasabi niya sa kanila “At sumaakin din!

Totoong pangyayari ang tagpo sa taas. Pero isang paglilinaw: Hindi ako ang diakonong iyon. Ngunit malinaw ang puntong gustong bigyan niyang diin: Masigla naman sana tayong makilahok sa pagdiriwang! Hindi sapat na magpunta lang tayo sa simbahan. Umawit tayo kasabay ng koro; tumugon tayo kasama ng tao.

Kaya nga, malamang na kaiinggitan niya ang nangyari sa unang pagbasa (Aklat ni Nehemias) ngayong Linggo kung saan ang paring si Ezra ay nagpahayag ng Salita ng Diyos “mula umaga hanggang tanghali,” at ang mga tao ay hindi lamang tumugon ng “Amen, Amen,” kung hindi, “nagtaas din sila ng kanilang mga kamay.”

Kung sabagay, pagkatapos ipatapon ang mga Israelita ng maraming taon sa Babilonya, halos lahat sila’y noon na lamang ulit nakapakinig ng Salita ng Diyos matapos silang bumalik ulit sa kanilang bayan. Ganun na lang ang kanilang pananabik makapakinig sa Salita ng Diyos. At nang mapaalalahanan sila kung ano ang mga bagay na inaasahan sa kanila ng Panginoon, marami sa kanila ang lumuha dahil nabagabag ang kanilang kalooban.

Dito, makikita natin na ang Salita ng Diyos ay hindi lamang dapat na manahan sa ating mga tainga at isipan. Tulad ng ating mapapakinggan ngayong Linggo, ito’y dapat na mangusap sa ating mga damdamin. Hayaan nating bulabugin tayo ng Salita ng Diyos. Kulitin. Takutin. Konsiyensiyahin. Sapagkat sa pamamagitan lamang nito tatawagin ang ating pansin upang tayo’y kumilos upang tumulong sa mga nangangailangan.

Ganito rin ang paanyaya ni San Pablo sa atin sa ikalawang  pagbasa (1 Corinto). Inihalintulad niya tayo sa iba’t-ibang bahagi ng iisang katawan: mata, tainga, bibig ng isang katawan; bagamat magkakaiba, sila nama’y bumubuo sa iisang katawan. May kasabihan tayong mga Pilipino hinggil dito: Ang sakit ng kalingkinga’y sakit ng buong katawan. Ang hapdi ng pinagdadaanan ng isang parte ng ating katawan ay hindi maaaring balewalain. Kinakailangan nating dumamay sa iba.

Gayundin, dahil tayo ay bumubuo ng katawan ni Kristo, dapat ay hindi tayo nag-iiwan ng espasyo para sa inggit at selos sa ibang bahagi ng ating katawan. Ganito rin kung may isang bahaging pinangangaralan—ikinagagalak ito ng lahat!

Sa Mabuting Balita, maririnig nating umuwi si Hesus sa Nazaret. Sa bayang ito siya lumaki. At tulad ng Kanyang nakagawian kapag sumasapit ang Araw ng Pamamahinga, pumunta Siya ng sinagoga upang busugin Niya ang sarili sa pamamagitan ng Salita ng Kanyang Ama. Ang Aklat na naibigay sa Kanya ay mula kay Propeta Isaias.  Sa Kanyang pagpapahayag ng nilalaman nito, kapansin-pansin  ang atensyong binigay ng Panginoon para sa iilan. Totoo nga atang may favorite ang Diyos. At sa totoo lang, sila iyong mga nangangailangan: mga dukha, bilanggo, may kapansanan, at mga isinisiil.

Ang biro ng iba kapag nakikita nila tayong pumupunta sa simbahan ng madalas, “Baka lumagpas ka sa langit ha?!”  Ang pakikinig ng Salita ng Diyos ay hindi lamang isang paraan ng pagsamba. Sapagkat binubuksan din nito ang ating mga mata sa pangangailangan ng ating mga kapatid na nangangailangan. Ngunit kung tunay tayong nakikinig sa Salita ng Diyos at ginaganap ang kalooban ng Ama, mas nagiging tao tayong higit na nakauunawa sa pinagdaraan ng iba at hindi nagpakalayo-layo sa kanila.  Ito ang larawan ng isang sumusunod sa Diyos.

Ngayong Linggo, 24 ng Enero, sinisimulan sa Cebu ang 51st International Eucharistic Congress, magtatagal ito ng isang linggo. Nawa’y sa mga araw ng pagninilay na ito, maituon natin ang ating atensyon sa Eukaristiya, ang pinakamataas na antas ng paraan ng pagsambang iniwan sa atin ng Panginoon. At sa pagninilay na ito, maging katulad tayo ng Panginoon  sa Kanyang pagmamahal sa mga nangangailangan. Sapagkat kung magkakagayon, tunay ngang magaganap natin ang nakasaad sa kasulatang mismong ipinahayag Niya.

Kung magkakagayon, tayo mismo ang Kanyang Mabuting Balita sa mundo.

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s