Ang Libingang Walang Laman!

Linggo ng Muling Pagkabuhay–Taon K
27 Mars0 2016

wp-1457159652942.jpeg

Graphics by Asp. Paul Lopez, Don Bosco Seminary Canlubang

Pyramid sa Egypt. Taj Majal sa India. Rizal Park sa Pilipinas.

Ano ang nag-uugnay sa tatlong ito?

Lahat sila’y mga libingang nagsisilbing monumento.

Pero may alam akong isang libingang mahalaga din. Ngunit ang kaibahan nito, ang libingang ito ay walang laman. Wala ang bangkay na dapat ay nakahimlay dito. At marahil, dahil dito, mas mahalaga pa ang libingang ito kay sa mga libingang nabanggit ko sa itaas. Ito ang libingan ng Panginoon.

Nitong nagdaang araw, ang dami nating ginanap na gawain sa ating parokya. Kagabi nga lang ay inumaga na tayong nakauwi upang matulog pagkatapos ng napakahabang pagdiriwang. Noong Biyernes, hindi bababa sa limang oras ang prusisyong sinamahan ng marami sa atin. Nabasa ko sa diyaryo kahapon na 15 daw ang mga kapatid nating nagpapako sa krus sa Pampanga.

Pero walang halaga ang lahat ng ito kung ang libingang pinaglagakan sa katawan ng Panginoon ay may laman. At wala ring saysay ang pagtitipon natin ngayon.  Sabi nga sa isang #hugot line, “Kahit na bisitahin mo lahat ng Iglesia, kung wala ka namang relasyon kay Lord, nagpagod ka lang.”

Ngunit narinig natin sa ating Mabuting Balitang (Juan 20:1-9) walang laman ang yungib kung saan siya inilibing.

Mayroon akong tatlong bagay na gustong bigyang diin sa Mabuting Balitang ating narinig:

Una, sa batas ng mga Hudyo, ang pagpasok sa isang libingan ay magdudulot ng dumi sa isang tao. Sa pamamagitan nga lang ng paghipo sa isang libingan ay marurumihan na ang isang tao. At ang duming ito’y tatagal ng isang buong linggo (tingnan ang Aklat ng Bilang 19:16). Kaya nga sa ipinakita ni Pedro na paghangos at hindi pagdadalawang isip sa pagpasok sa yungib ay isang pagpapakita ng kanyang pag-ibig kay Jesus.

Kung tutuusin, wala na rin namang dahilan na gawin niya ito sapagkat patay na naman ang Kanyang Panginoon na maka-ilang beses niyang tinatwa nang nabubuhay pa ito.

Nang narinig niya ang ulat ng babaeng nawawala ang mga labi ng Panginoon sa libingan nito, nanumbalik ang kanyang pananampalataya dito.

Pangalawa, narinig nating iniulat sa Mabuting Balita na nakakalat ang mga telang ibinalot sa katawan ni Hesus nang siya’y inilibing, at ang panyong ibinalot sa ulo ng Panginoon ay masinop na nakatiklop sa isang lugar.

Ang pagkabanggit ni San Juan sa detalyeng ito tungkol sa pagkakakita sa telang ito ay magpapaalala sa atin na minsan ding binuhay ni Hesus ang Kanyang kaibigang si Lazaro sa kabila ng ilang araw na itong nahihimlay (tingnan ang Juan 11:44). Kaya nga binuhay Niya ito mula sa mismong pinaglilibingan nito. Ngunit nang siya’y magkaroong muli ng buhay, nakabalot pa ang kanyang katawan ng tela, at ipinag-utos pa ni Hesus sa mga naroroon na tulungan si Lazarong tanggalin ito.

Wala nang balot ang Panginoon nang Siya’y muling nabuhay. Hindi na niya kinailangan pang tulungan pa siya upang tanggalin ito.

 Ikatlo, ang halimbawa ni Juan, ang pinakabatang tagasunod ni Kristo. Nang marinig niya ang balitang nawawala ang mga labi ng Panginoon, agad siyang nagtungo sa lugar kung saan nila inilagak ang kanilang Panginoon. Para kay Juan, sapat nang (1)walang laman ang yungib, at (2) maingat na nakabalot ang mga telang ipinambalot sa katawan ng Panginoon upang maniwala Siyang muli itong nabuhay. Kaya nga sabi sa ating Mabuting Balita, “Nakita niya ito at siya’y naniwala.”

Sa unang pagbasa (Gawa 10:34, 37-43), napakinggan natin ang pagpapatotoo ni Pedrong inihatid niya kay Cornelio: Nabuhay muli ang Panginoon matapos Siyang mamatay sa loob ng tatlong araw. Isa si Pedro sa mga  naging saksi sa mga kaganapang ito.

Ganito rin ang mensahe sa atin ni San Pablo (Colosas 3:1-4): Si Kristo ang tunay na buhay natin. At kapag Siya’y nahayag sa pamamagitan ng pagiging saksi natin, mahahayag din tayong kasama Niya at makakahati sa Kanyang karangalan.

Mga kapatid, tayo rin po ay saksi sa Muling Pagkabuhay ng Panginoon kung tayo ay naghahatid ng pag-asa sa iba. Walang laman ang libingan ng Panginoon. Muli Siyang nabuhay. At makikita ng ibang tunay Siyang buhay sa buhay natin. Kung ang dulot natin ay unawa’t pagmamahal. Kung nakikita nila sa atin ang kapunuan ng kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s