Ang Bagong Utos

Ika-5 Linggo ng Muling Pgkabuhay—K
24 Abril 2016

April 24

Graphics by Asp. Paul Lopez, Don Bosco Seminary Canlubang 

May isang kaibigan akong nakausap nito lang. Taga-ibang bansa siya. Sa gitna ng tila pagong na usad ng trapiko, at sa dami ng hinanakit niya tungkol sa mga kalyeng hindi madaanan, sa sagwa ng serbisyo publikong natikman niya sa pamamalagi sa bansa natin, naibulalas niya, “Parang walang gobyerno ang Pilipinas.”

Mabilis akong nag-isip upang ipagtanggol ang bansa. Pero nanatiling tikom ang bibig ko; batid kong may punto siya. Kaya nga hindi din nakakapagtakang  isa sa pinakamatunog na political slogans ngayong halalan ay “Change is coming.”

Pero sa pagkakaalam ko, hindi naman ngayon lang sumulpot ang tema ng slogang ito. Bata pa lang ako, isinisigaw na ang “never again” o kaya naman ay yung mas pamilyar na “tama na, sobra na, palitan na.”

Kung tutuusin, ang bawat isa naman sa atin ay may hinihinging pagbabago. Ito rin ang masasalamin natin sa ating liturhiya ngayong Linggo.

Sa unang pagbasa (Gawa 14:21-27), si Pablo at Barnabas ay masugid na bumisita sa mga Kristiyanong komunidad na itinatag nila. Humirang din sila ng mga mamumuno sa mga ito upang higit itong maging matibay. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Ang paalala nila, “Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos,” turo nila sa kanila.

Marahil, isa ring mahalagang aralin ito para sa atin. Kung gusto natin ng pagbabago at kaayusan, kailangan nating magsakripisyo upang makamtan ito. Kung iniisip nating nasa isang tao lang nakasalalay ang pag-unlad ng bansa, mali ata ito. Tayong mga sumisigaw ng disiplina ay siyang dapat na manguna sa pagpapakita nito sa iba. Naka-park ba ng maayos ang sasakyan mo? Hindi ka ba nang-uumit ng mga bagay sa opisina at inuuwi mo sa inyo?

Mahirap na bagay ito, pero simulan natin sa ating mga sarili ang pagbabago.

Sa ikalawang pagbasa (Pahayag 21:1-5a), nakatanaw si Juan ng isang pangitain. Tumambad sa kanyang paningin  ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating pamilyar na lupang kanilang nilakaran. Bago na ang lahat. Ngunit ang pinakamalaking aspeto ng pagbabagong kanyang namalas ay ang pananahan ng Diyos sa piling ng mga tao! Hindi lamang Siya nakatanaw sa malayo upang magmasid. Siya na ngayon ay  nananahan kasama nila.

Ito ang pangako ng pangitaing ito “makakapiling nila nang palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.”

Tila isang politikal na talumpati ito. Ngunit ‘di tulad ng pangako ng iba, alam nating ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Tayong umaasam ng pagbabago ay dapat humingi ng tulong sa Panginoon. Ang Diyos na lumikha sa atin ang Siyang tanging may kakayahang baguhin ang puso natin. Manalig tayo sa Kanyang hindi Niya tayo pababayaan.

Sa pagtatapos ng Mabuting Balita (Juan 13:31-33.34-35), mayroong bagong kautusang inihatag ang Panginoon: Mag-ibigan kayo!

Pero kung tutuusin, wala namang bago dito. Hindi nga ba’t ang buod ng 10 Utos ng Diyos ay  pag-ibig? Pagmamahal sa kapwa. Ultimo ang mga kapaid nating hindi naniniwala kay Kristo bilang Diyos o maging ang mga kapatid nating walang pinaniniwalaang diyos ay nagsusumikap na magmahal. Ano nga ba ang bago sa utos na ito ng Panginoon?

Ito ang bago sa kautusang ito ng Panginoon, “Kung paanong inibig Niya tayo, gayundin naman, mag-ibigan kayo.” Ang panuntunan ng pag-ibig sa iba ay hindi nagmumula sa atin, o sa katangian ng iba, ngunit nanggagaling sa mismong Panginoon natin.  Siya ang criterion ng pagmamahal.

Kaya nga kung nagpapatawad Siya ng paulit-ulit, dapat nagsisikap din tayong magmahal na nagbubunsod sa ating magpatawad ng paulit-ulit. ‘Yung pagmamahal Niya ay walang kondisyon, walang pagtatangi, walang hangganan. Kung ang Diyos nati’y si Kristo, dapat ganoon din ang kalidad ng ating pagmamahal.

At sa pamamagitan ng ating pagsusumikap na makatugon sa utos na ito ng Panginoon, hindi lamang tayo makikilala bilang isang tagasunod Niya, mahahayag din ang karangalan Niya.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s