Kapayapaang hatid ni Kristo

Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon
1 Mayo 2016

May 1

Graphics by Asp. Paul Lopez , Don Bosco Seminary

Isa sa mga paborito kong aklat ng Bibliya ay ang Gawa ng mga Apostol. Sa mga pahina nito inilalarawan ang sitwasyon ng bagong tatag na Simbahan at ang pagsusumikap ng mga miyembro nitong makatugon sa hamon ng ating Panginoon. Hitik din ang mga pahina nito ng pakikipagsapalaran ng mga tagasunod ng Panginoon upang maikalat ang Mabuting Balita.

Gayunpaman, sinasalamin din ng Aklat ang kahinaan ng mga miyembro ng Simbahan. Halimbawa na lang ay ang tampok na kabanata sa unang pagbasa ngayong Linggo (Gawa 15:1-2. 22-29). Nagkaroon ng kontrobersya tungkol sa pagsapi ng mga bagong Kristiyanong hindi pa natutuli. Ang mga Hudyong naging kasapi kasi ng unang Simbahan ay nagpatuli dahil nga dati silang Hudyo. Ngunit iba ang kuwento ng mga miyembrong hindi naman Hudyo, dahil karamihan sa kanila ay hindi pa nagpapatuli. Ang isyung kanilang pinagtuunan ng pansin ay kung kinakailangan munang magpatuli ng mga ito bago maging isang Kristiyano, o hindi na sila kailangan pang magpatuli pa.

Tayong lumilingon sa sitwasyon ng batang Simbahan mula sa kinaroroonan natin ngayon ay mapapailing na lang dahil tila wala namang kalatuy-latuy ang isyung kanilang pinag-uusapan. Ngunit ipinapakita lang nito na hindi na bago ang sigalot sa Simbahan, hindi  din laging maayos ang lahat. Maaari ring magkaroon ng ‘di pagkaka­sundo sa mga kasapi kahit na mabuti ang kanilang layunin.

Ngunit mahalagang makita sa siping ito kung paanong nilutas ng matandang Simbahan ang mga problemang dumarating: sa pamamagitan ng pakikinig sa udyok ng Espiritu Santo.

Sa ikalawang pagbasa (Pahayag 21:10- 14.22-23), nagpapatuloy ang paglalarawan ni Juan tungkol sa pangitain ng “Bagong Jerusalem” na nagsisilbing Simbahang sandigan ng mga apostol. Ngunt sa Bagong Jerusalem na ito, kapansin-pansin na wala na ang templo sa lunsod.

Sa halip, ang Panginoong Hesus na Siyang korderong alay sa Diyos ang Siyang pumalit dito.

Hindi natin kailangan ang ilaw kung araw. Hindi na natin kailangang titigan ang litrato ng minamahal natin kung nasa harap naman natin siya.  At kung ang Diyos mismo ang Siyang nasa tabi natin, hindi na tayo kailangan pang maghanap ng lugar kung saan maaari natin Siyang sambahin sapagkat kasama na natin Siya.

Sa Mabuting Balitang tampok ngayong Linggo (Juan 14:23-29), tila namamaalam ang Panginoon. Lilisan Siya ngunit tiniyak Niyang hindi tayo magiging  ulila. Mayroong darating upang tayo’y samahan. Kinailangan Niyang iwan ang paninigurong ito sa Kanyang mga apostol dahil batid Niyang takot ang mga itong mag-isa. Ito rin mismo ang paninigurong iniiwan Niya sa atin. At ang paniniguro Niya’y nagbibigay sa atin ng dahilang huwag mabalisa, at huwag mangamba.

Sa Kanyang pag-alis, ang kaloob Niya din sa atin ay kapayapaan.

Para sa mga Hudyo, ang kapayapaan ay hindi lamang pagtatapos ng digmaan, o ‘di kaya ay katahimikan. Higit pa dito ang pakahulugan nila sa ‘shalom.’ Ito ay tumutukoy sa kasaganahan, kalusugan at ang bagay na pika-aasam natin sa buhay.

Ngunit ang kapayapaan Niyang handog ay iba sa kapayapaang nagmumula sa mundo. Kapayapaang hindi lamang sariling kapakanan ang iniisip. Kapayapaang  mulat sa pangangailangan ng iba. Kapayapaang pinaghihirapan, at pinagpupunyagian ng matagal na panahon at hindi nakukuha—at nawawala—sa isang kisap mata lang.

Gayundin naman, ang kapayapaang nanggagaling sa Panginoon ay hindi lamang isang kaloob. Ito rin ay responsibilidad ng bawat isa. Ngayong panahon ng Muling Pagkabuhay ng ating Panginoon, hinahamon tayo ng ating liturhiyang makinig sa Espiritu at sundan ito. Upang sa pagtalima nating ito sa Espiritu, mamalas ng iba na tayo ay instrumento ng kapayapaang nagmumula lamang kay Hesus.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s