Trailblazer

Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat—Taon K
8 Mayo 2016

May 8

Graphics by Asp. Paul Lopez, Don Bosco Seminary Canlubang

Sa pagtatapos ng iskwela ngayong taon, hindi masyadong matunog ang salitang ‘graduation.’ Sa halip, mas pumukaw sa atensyon natin ang “moving up ceremony” na hudyat ng pagsisimula ng K-12 program sa ating bansa. Hindi pa graduates ang mga nasa fourth year–at hindi pa sila papasok ng kolehiyo–aakyat lang sila ng isang baitang.

Ngayong Linggo, puwede nating ihambing ito sa ipinagdiriwang ng ating Simbahan: Ang Pag-akyat ng Panginoon sa kalangitan: Ang moving up ceremony ng ating Panginoon.

Umalis Siya sa ating piling upang makapiling ang Ama. Ngunit hindi Niya tayo tuluyang iniwan. Sa unang pagbasa (Gw 1:1-11), nakadetalye na bago Siya umakyat sa kalangitan, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. At ang mga aral na ito’y patuloy nating ginugunita. Tulad na lamang ng ipinagdiriwang natin ngayon: Ang Eukaristiya, ang buhay na pagsasariwa ng Kanyang pagliligtas sa atin.

Ang Pag-akyat ng Panginoon sa kalangitan ay isang moving up ceremony para sa Panginoon. Sa ikalawang pagbasa (Efeso 1:17-23), ipinapaalala sa atin ni Pablo ang kapangyarihang taglay ng Panginoon dahil nasa piling na Siya ng Ama. Kaya nga naman, ang Pag-akyat ng Panginoon sa kalangitan ay hindi isang maluwalhating pagtatapos ng kasaysayan ng pagliligtas sa sangkatauhan. Sapagkat nagpapatuloy ang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Dahil nasa piling na ng Ama ang Panginoong Hesus, hindi na lamang Siya nananatili sa isang lugar, mas lalo Siyang malapit sa atin. Dahil nasa piling na ng Ama ang Panginoong Hesus, hindi siya nakakulong sa isang panahon. Buhay si Kristo kahapon, ngayon at bukas.

Sa pag-akyat ng Panginoon sa kalangitan, may hamon Siyang iniwan sa atin. Sa ating Mabuting Balita (Lucas 24:46-53), iniatang Niya sa atin ang responsibilidad na maging saksi sa pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Ngunit hindi lang daw natin ito dapat na ihayag sa mga taong malalapit sa atin, ngunit ihatid ito sa buong mundo.

Ngayong Linggo, ipinagdiriwang din natin ang Linggo ng Komunikasyong Pandaigdig. At ang mensahe ng ating Santo Papa ay nakatuon sa kaugnayan ng pakikipagtalastasan at awa. Binibigyang diin ng Santo Papa ang hamon sa mga taga-sunod ni Kristo na makilala bilang sisidlan at tagapagdala ng mensahe ng awa at pag-ibig ng Diyos.

Sa iskwelahan, mas mainam kung ang teachers ay gumagamit ng mga visual aids upang maihatid ang leksyong gusto nilang ituro sa kanilang mga estudyante. Sana, kapag tiningnan tayo ng kapwa natin, hindi po sila magkakamot ng ulo, at magtataka kapag sinabi nating Katoliko tayo. Nawa, sa pamamagitan ng ating pakikipag-kapwa tao, makuha nila sa halimbawa natin na buhay ang mensahe ng Panginoon.

Lalo na sa panahon ngayon ng halalan kung saan kinakailangan ang higt na pang-unawa, kahinahunan at pag-ibig. Sana, tayong mga Kristiyano ang maging halimbawa at tanda ng awa ng Diyos.

Sa araw ding ito, inaalala natin ang ating mga ina—iyong mga kapiling pa natin, at maging iyong mga sumakabilang buhay na. Sila na unang nagpahatid sa atin ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng init ng kanilang pagmamahal.

Sa pagdiriwang ng ating Eukaristiya, itinataas natin ang kanilang intensyon, at gayundin ang isang mapayapa at tapat na halalan bukas.

Advertisements

2 comments

  1. Hindi siya nakakulong sa isang panahon… Kahapon, ngayon at bukas. Had a miracle today! My son posted in fb that he loved me. And wanted to go to mass too! Answered prayer, donnie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s