Ang Hamon ng Espiritu Santo

Dakilang Kapistahan ng Pagbaba ng Espiritu Santo—Taon K
Ika-15 ng Mayo 2016

May 15

Graphics by Asp. Paul Lopez, Don Bosco Seminary. 

“Anumang bagay na mahalaga ay hindi nakikita ng mga mata.” Ito ang isa sa mga paborito kong linya sa librong “Ang Munting Prinsipe” na iniakda ng Pranses na manunulat at pilotong si  Antoine de Saint-Exupéry.

Kinakatawan kasi ng linyang ito ang maraming katotohanan sa buhay. Madalas, mas pinapahalagahan natin ang mga bagay na nabibili, nasusukat, o ‘di kaya naman ay nabibilang. Ngunit may mga pagkakataong dumarating sa buhay nating nakikilala nating walang katumbas ang mga bagay na hindi nahahawakan ng kamay o nakikita ng mata, ngunit nanunuot naman sa kaibuturan ng ating pagkatao.

Sa ganitong paraan din natin maaaring sipatin ang pinagdiriwang natin ngayong Linggo—Ang Pagbaba ng Espiritu Santo.

Sa unang pagbasa (Gawa 2:1-11), personal na naranasan ng mga apostol ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng anyo ng wari’y dilang apoy na bumaba sa kanila, hindi lamang sila nagkaroon ng kakayahang makapagsalita sa iba’t-ibang wikang banyaga sa kanila, nagkaroon din sila ng lakas ng loob na maipahayag ang kamangha-manghang gawa ng Diyos sa kabila ng pangambang maaari nilang sapitin ang dinanas ng Panginoong Hesu-Kristo.

Ang pangyayaring ito ay hindi lamang bumago sa kanilang buong pagkatao—ngunit ang kanilang buhay din—at maging ang mga buhay ng mga taong nakasalamuha nila.

Sa ating ikalawang pagbasa (1 Corinto 12:3-7.12-13), binigyang diin din sa pasimula ng liham ni San Pablo para sa mga taga-Corinto ang mahalagang papel ng Espiritu Santo sa ating buhay. Dahil sa pamamatnubay ng Espiritu Santo, naipahahayag nating Panginoon natin si Hesus. At sa pamamagitan din ng Espiritu, nakatanggap tayo ng mga kaloob na hindi lang para sa atin, ngunit,  ginagamit natin sa paglilingkod. At sa pamamagitan ng ginagawa nating paglilingkod na ito, nakakabuo tayo ng isang simbahan, ng isang komunidad.

Ayon kay San Juan sa ating mabuting balita (Jn 20:19-23), ang Espiritu Santo ang siyang unang handog ng ating Panginoong Hesu-Kristo sa kanyang mga disipulo nang siya’y muling nabuhay. At dahil taglay na nila ang Espiritu Santo sa kanilang puso, mayroong kapayapaan sa kanilang buhay.

Ang ibig sabihin ng kapayapaan ay hindi lamang simpleng katahimikan, o ‘di kaya naman ay kawalan ng digmaan. Ngunit lahat ng kabutihang maaaring makamit ng isang tao mula sa Diyos. Kung tutuusin, hindi naman karapat-dapat ang mga apostol na tanggapin ang kaloob na ito, marami sa kanila ang nawala nang kinailangan ni Hesus ang kanilang tulong at suporta.

Ngunit sa tagpong ito, ipinakita ng Panginoon na hindi lamang Siya handang magpatawad, laging bukas ang Kanyang puso upang akuin sila bilang Kanya. At bilang patunay, isinusugo Niya sila upang ipagpatuloy ang misyong sinimulan Niya.

Ang misyong ito’y hindi lamang ikalat ang Mabuting Balita, ngunit maging tagapaghatid din ng pagpapatawad ng Diyos.

Maraming naiwang sugat ang nakaraang halalan. Sugat na maaari nating palalimin o hilumin. At ang sugat na ito’y hindi lamang sa pagitan ng mga nasa magkabilang politikal na partido, ngunit nararanasan natin sa ating opisina, mga kaibigan, o ‘di kaya naman ay sa mismo nating pamilya.

Nawa, sa ating pagdiriwang ng Pagbaba ng Espiritu Santo, maging isang buong muli ang ating bansa, maranasan nito ang kapayapaang hatid ng Espiritu Santo.

Ngunit magkakaroon lamang ito ng kaganapan kung makikinig tayo sa mismong Espiritung ito na magpatawad at patuloy na buksan ang puso sa bawat isa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s