Ang Paanyaya ni Maria!

Solemnity of Mary Help of Christians
24 May 2016

May 24 - Mary Help of Christians

Graphics by Asp. Paul Lopez, Don Bosco Seminary

In our script writing class way back in college, we were taught that the key to a good narrative is an interesting conflict.

Conflict is not just an element of the story that prevents one or more characters from reaching an objective or goal. Rather, it creates tension. It builds a story.  It holds the attention of the readers.

Ilan nga ba sa atin ang nakapanuod ng pelikulang Titanic—ng 5 beses? Kung tutuusin, simple lang naman ang plot ng pelikula: isang gusgusing lalaki ang nakakilala sa isang mayamang babae. At nagkaibigan sila. Pero ang twist, pareho silang pasahero ng isang palubog na barko. Without interesting conflict, we’ll only have a lousy plot.

Sa kapistahang ito ng ating Mahal na Ina, ang ganda ng pagkakatimpla ng ating mga pagbasa.

The first reading (Revelation 12, 1.3a.7-12a.17) re-introduces us to that mystifying story featured in the last book of the Bible, the Book of Revelation.

The first four lines of our first reading unmistakably signal a plot that braces us for some great adventure.

Ka-abang abang ang mga susunod na kabanata. Si Miguel at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbuno sa dragon. Alam nating ang dragong ito ay ang demonyo. Marami siyang niloko. Bilang parusa sa kanya, ipinatapon siya sa mundo.

Pero alam nating hindi naman siya tuluyang natalo. Dahil sa sinapit niya, nagalit siya sa babae at maging sa mga anak nito.

We know that the battle is not yet over. It goes on, even as I speak. Now, the battle field takes place in our hearts, the voice of the devil versus the voice of God. If we consider ourselves children of the woman, then, we cannot be chummy with the devil; we are at war with him.

The second reading (Galatians 4:4-7) allows us a glimpse to a conclusion in the enduring conflict between God and man through a Child who was given birth by a woman. St. Paul’s letter likewise reminds us of our identity, that we are slaves no longer, that we are children of God. And because we are God’s children, we are heirs to His Kingdom.

The conflict in the Gospel (John 2:1-12) we just proclaimed may pale in comparison with the astonishing scene of the first reading. But for the newlywed couple featured in the Gospel, the consequence of sending home their guests  without serving them wine first is simply horrifying. In their culture, hospitality  is a sacred duty. It would have brought embarrassment and shame to their families if wine had run out completely.

But the Blessed Mother came to their help. On her own, she may just be as helpless as them, but she knows exactly Someone Who can do wonders. Her Son, Jesus Christ.

Today, we come together as one family gathered around the altar of the Lord in order to venerate the Blessed Mother, the Help of Christians.

Like the couple in the wedding feast at Cana, we have our reasons to celebrate this feast as one community; we have our reasons  to thank her individually for interceding us to Jesus.

Pabirong reklamo ng isa kong kaibigan tungkol sa Ebanghelyong ating ipinahayag, minsan lang daw bibigyan ni San Juan ng pagkakataong magsalita ang Mahal na Ina, linya pa ng tomadora, “Wala na silang alak.”

Marahil, kung mayroon tayong gustong iuwi pabalik sa ating mga tahanan, hindi ito iyon.

Ngunit mayroon pang sinabi si Maria sa mismong Ebanghelyong ito, at marahil, ito ang isang bagay na maaari nating pagnilayan, “Gawin ninyo ang anumang sabihin ng aking Anak sa inyo.”

Si Mariang ina natin ay malaking tulong sa atin. Ilan nga ba sa atin ang palagiang  tumatawag  sa kanya sa pamamagitan ng ating pagdarasal ng rosaryo? O ‘di kaya naman ay pagnonobena sa Ina ng Laging Saklolo?

Noong ako ay isang novice, nagkaroon ng cancer sa kidney si mama. Nasa Cebu ako noon; malayo ako sa kanya.  Ang ginawa ko  ay nagdasal ako ng ekstrang rosaryo araw-araw.

Sa pagkakatanda ko, iyon ang isa sa pinaka-natatanging sandali kung kailan, masasabi ko talagang tunay akong nagdasal. Hiningi ko talaga ang tulong ng Mahal na Ina.

At hindi ako mangingiming sabihing tinulungan ako ni Maria sa pananalangin sa kanyang Anak upang iligtas si mama.

Kaya naman mag-wawalong taon na iyon at malakas pa rin siya.

Mga kapatid, marami tayong tulong  at biyayang natatanggap mula sa Mahal na Ina.

Sa panahon ng panganib, paghihirap,  maging sa mga panahong nagdududa tayo sa kung anuman ang naghihintay sa atin sa araw ng bukas, tinatawag natin si Maria bilang Ina natin,  bilang tagapag-ampon natin.

Ngunit sa palagay ko, ang natatanging papel ni Maria sa buhay natin ay ihatid tayo pabalik sa kanyang Anak. At ang kanyang pa-alala, “Gawin ninyo ang anumang sabihin ng aking Anak sa inyo.”

Madalas, ang tingin natin sa pag-ibig ng Diyos ay palagiang pagtupad sa bawat daing natin,  o ‘di kaya naman ay  pwede natin Siyang mapasunod sa kung anuman ang nais natin.

Ngunit ang awa ng Diyos ay hindi tamang lambutin. Hindi ito nagbabait-baitan lang.

Sapagkat ang awa ng Diyos ay nakaangkla sa pag-ibig  na humahamon sa ating maging mabubuting anak Niya dahil palagian Siyang isang mabuting Magulang sa atin.

Hindi kunsintidorang Ina si Maria.

Nais niya tayong mailapit sa Anak niya. At kung tunay tayong namimintuho sa kanya, hinahamon niya tayong, Gawin natin ang anumang sabihin ng kanyang Anak sa atin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s