St. Joseph Cafasso

6_23_Joseph_Caffaso.jpg

St. Joseph Cafasso, Pray for us!

“Kaya’t ang bawa’t nakikinig ng Salita ng Diyos  at sinusunod ito ay matutulad sa isang taong matalino, na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato.” Ang karunungang ito ay napakinggan natin sa Mabuting Balita.

Sa ating Unang Pagbasa, napakinggan natin ang naging kapalaran ng isang taong hindi nagbibigay ng pansin sa salita ng Diyos. Oo, naging hari si Haring Jehoiachin. Ngunit panandalian lamang ito, tatlong buwan lang siyang namuno bilang hari. Nalupig sila ng mga taga-Babilonya. At siyang kanilang hari ay naging isang kaawa-awang bihag.

Sadyang kahiya-kahiya.

Ngayong araw, ginugunita natin si St. Joseph Cafasso. Sa kanyang buhay natin masusumpungan ang isinasaad ng Mabuting Balita. Isa siyang paring umalalay kay Don Bosco nang ito’y bagong ordeng pari pa lang. Sa pamamagitan ni St. Cafasso, natuklasan ni Don Bosco ang kanyang misyon: bigyan ng pansin ang mga kaawa-awang kabataang hindi nabibigyan ng pansin ng lipunan, mga kabataang inagsasamantalahan ng mga malalakas at mga makapangyarihan, ang mga kabataang nanganganib na masayang ang hinaharap sa masisikip na kulungan.

Ang mga gawaing ito ay nagbigay ng daan para kay Don Bosco upang itatag ang isang kongregasyon ng mga pari at brothers na aagapay sa mga kabataang itong nasa laylayan ng lipunan—isang misyong nagpapatuloy hanggang ngayon dahil sa kalooban ito ng maykapal, at dahil na rin sa direksyong inilatag ni St. Cafasso.

Sa pagpapatuloy natin ng Santa Misang ito, ipanalangin natin ang ating mga sarili upang magkaroon tayo ng interes sa pakikinig ng Salita ng Diyos  at tapang upang maisabuhay natin ang hamong ito ng ebanghelyo.

Ipanalangin din natin ang mga Salesyanong pari at brothers, na sa pamamagitan ni St. Joseph Cafasso, maipagpatuloy nila ang misyon ni Don Bosco para sa mga kabataan, lalong higit para sa mga mas may matinding pangangailangan sa buhay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s