Sundan natin si Kristo!

Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon—K
26 Hunyo 2016

image

Graphics by Asp. Paul Lopez, Don Bosco Seminary Canlubang

Last Friday, 14 young Salesians of Don Bosco and two Franciscans were ordained as deacons. This is such a great news especially since the number of vocations to the religious and priestly life has been on a steady decline over the past years.

With the ordination of her new ministers, this example of 16 young men is a beautiful proclamation that the Lord of the harvest continues to will the existence and flourishing of the Church, and in the same way, it shows that the commitment in the young people is not wanting.

Ipinakita ng mga bagong diakonong ito na sa kabila ng maraming taong nagsasabing ang tanghali na lang daw ang tapat, mayroon pa ring naninindigang hindi lang panandalian, o ‘di kaya naman ay nababago ng panahon, sapagkat ito’y panghabang-buhay.
Ganito rin ang tinutumbok ng ating liturhiya ngayong Linggo.

Sa unang pagbasa (1 Ha 19:16.19-21), naroon ang pambihirang halimbawa ni Prophet Elisha. Pinili siya ng Panginoon upang maging kahalili ni Prophet Elijah. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aararo nang datnan siya ni Elijah. Tinanggap ni Elisha ang paanyaya ng Diyos at sumunod sa kanyang bagong Panginoon.

Nagsabi siya kay Elijah na magpapaalam lang siya sa kanyang mga magulang, at pagkatapos, susunod na ito sa kanya. Ngunit mayroon siyang isang bagay na ginawa na marahil ay ikagugulat ng marami: ipinakatay niya ang isang pares ng toro, at ginamit na panggatong sa pagluto dito ang mga pamatok dito at ang kanyang pang-araro.

Batid niya marahil na hindi lang pang part time job ang papasukin niya. And despite that there is no certainty in the step he’s about to take, he gave his everything. He had his oxen slaughtered and the farming implements, he had destroyed. There is no turning back, ‘ika nga.
Sadyang pambihira ang ginawa niyang ito!

Sa buhay niya masasalamin natin ang kahulugan ng tunay na kalayaang binabanggit ni San Pablo sa ikalawang pagbasa (Gal 5.1.13-18). Pinalaya na tayo ng Panginoon, kayat hindi na tayo dapat magpa-alipin pa sa mga puwersang maaaring maglayo sa atin sa piling ng Diyos.

Sa mabilis na pagtugon ni Elisha sa panawagan ng Panginoon, ipinakita niya na walang anuman o sinuman sa kanyang buhay ang maaaring pumigil sa kanya upang sundan ito. Sa pagtatapos ng Mabuting Balita ngayong Linggo (Lu 9:51-62), ganito rin ang hamon sa atin ng ating Panginoong Hesus, “Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos.”

Sadyang napakahirap tupdin ang paanyaya Niyang ito dahil marami tayong nais gawin sa buhay. Kung kaya pa nating dagdagan ng isang araw ang isang Linggo, gagawin natin. Ngunit madalas, dahil na rin sa mga alalahaning ito, naisasantabi natin, o ‘di kaya naman ay napapabayaan natin ang ating relasyon sa Diyos. Kaya nga Katoliko lang tayo minsan sa isang linggo, ayun ay kung naaalala pa nating magsimba tuwing araw ng Linggo.

Ang hamon ng liturhiya sa atin ngayong Linggo ay siyasatin ang ating puso, at sikaping palayain ang mga aspeto ng ating buhay na hindi natin maisuko sa Kanya  dahil sa ating pagiging makasarili, masyadong bilib sa sarili, o katigasan ng ulo.

Hingin natin ang tulong ng Panginoon na maging determinado tayong sundan Siya sa kabila ng napakaraming alalahaning mayroon tayo. Hilingin natin ito sa Kanya, at pagsikapan nating tupdin sa pamamagitan ng palagiang pag-aalala sa napakaraming mabubuting bagay na ipinagkaloob Niya sa atin kahit na hindi man lang natin iniunat ang ating hinliliit upang mapangyari ito.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s