“…Pangalan sa Kalangitan”

Ika-14 Linggo sa Karaniwang Panahon—Taon K
3 Hulyo 2016

July 3

Likhang sining ni Paul Lopez ng Don Bosco Seminary 

“A little piece of heaven will fix everything.”

Bukambibig ni San Juan Bosco ang mga salitang ito. Isang pwedeng kahulugan nito’y sa kabila ng kahirapan ng buhay, isang kakarampot na magandang karanasang magpapaalala sa atin ng langit ay tama na para naman hindi tayo manghinawa sa pakikipagsapalaran natin dito sa lupa.

Tila ganito rin ang pinupunto ng ating liturhiya ngayong Linggo—ang katiyakang may langit na naghihintay sa atin pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. At ang kasiguruduhang ito’y dumarating sa atin sa pamamagitan ng mga maliliit na pabuyang handog sa atin ng Maykapal na sinasalamin ng ating mga pagbasa: kagalakan, kumpiyansya, kapayapaan.

Sa unang pagbasa (Isa 66:10-14), ang mga Israelita’y ipinatapon sa Babilonya. Kahiya-hiya ito dahil kinailangan nilang iwan ang kanilang bayan. Gayunpaman, ang mensahe sa kanila ni Propeta Isaias ay kagalakan. Ang utos sa kanila’y magalak dapat sila. Ngunit hindi yung mababaw na kagalakan, o hungkag na tuwa sapagkat ang kagalakang handog ng Diyos ay nagmumula mismo sa Kanya. Ang pinaghuhugutan nito ay si Hesus. Mayroon magandang plano ang Diyos para sa kanila. Ang ating Panginoon ang mismong mag-aalaga sa Jerusalem, tulad ng pagkalinga ng isang ina sa kanyang bagong silang na anak.

Sa ikalawang pagbasa (Ga 6:14-18), maangas si San Pablo sa pagsasabing ang krus ni Kristo ang kanyang tanging pinagkakapuri. Buo ang kanyang kumpiyansa sa krus ng Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng mismong krus na ito, hindi na tayo yung dating tayong alipin ng kasalanan, tayo’y mga bagong nilalang na. Tayo’y mga Kristiyano na.  At dahil dito, marunong na tayong umasa, maniwala, at umibig ng tapat.

Nitong linggo lang, magkasunod na gabi akong may binisitang mga may sakit. Batang bata pa lang sila, pero parehong malubha ang kanilang kalagayan. Napabilib ako ng mga taong patuloy na nag-aalaga sa kanila. Mga kapamilya nila, mga kaibigang hindi binibitiwan ang ga-hiblang pag-asang natitira. At ito pa, sa kabila ng kanilang kalagayan, hindi ko narinig na sinisi nila ang Diyos—sa halip, dama ko ang init ng pasasalamat sa bawat araw na pinapahiram sa kanilang dalawa.

Niloob ng Panginoong ibahagi sa kanila ang Kanyang krus. Dinaranas nila ang Kanyang paghihirap. Hinding hindi Sila iiwan ni Kristo.

Sa Mabuting Balita, (Lu 10:1-12.17-20), isinugo ng Panginoon ang 72 na disipulo upang ipahayag na nalalapit na ang pagdating ng paghahari ng Diyos. At ang pangako ng Diyos sa kung sinuman ang tatanggap sa kanila ay magkakaroon ng kapayapaang hinding hindi matutumbasan ng salapi. Sapagkat hindi mababayaran ang kaligtasan ng kaluluwa.

Para naman sa mga isinugo upang tumulong sa pagpapalaganap sa Mabuting Balita, ito ang naghihintay sa kanila: Ang katiyakang nasa kalangitan ang kanilang mga pangalan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s