Polaris

Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon–K
10 Hulyo 2016

polaris_pointers_Big_Dipper.jpeg

Larawan mula sa EarthSky.Org

May isang natatanging bituin sa langit na kaibigan ng mga manlalakbay, sa lupa o maging sa dagat man. Ang tawag dito ay Polaris, pero mas kilala ito sa pangalang North Star. Tiningnan ko sa Google kung ito ang pinakamaliwanag na bituin sa lahat. Pero hindi naman pala. Kasama lang siya sa 50 na bituing pinaka-maliwanag.

Isang natatanging katangian ng bituing ito ay nakapirmi lang siya sa lugar niya. Kaya nga mabilis mo itong makikita kapag nawawala ka at kailangan mo ng direksyon. ‘Di tulad ng karamihan sa mga bituin na paikot-ikot at palaging galaw ng galaw.

Nagsisilbi itong isang reference point. Parang batas na kailangan sa ating buhay. Kung wala nito–tiyak, ang gulo! Mantakin mong walang rules ang basketball, pwedeng magkopyahan sa iskwelahan, o ‘di kaya naman ay walang isang batas na iginagalang ang lipunan. Good luck na lang sa atin!

Maging sa ating liturhiya ngayong Linggo, pansin natin ang importansyang hatid nito.

Sa unang pagbasa, ipinayahag ni Moises na kailangan nating makinig sa kautusang ipinagkaloob ng Diyos sa atin, at buong puso at kaluluwan nating sumunod dito.

Bago pa ito naiukit sa bato, nasa puso na natin ito. Kaya nga may mga bagay na hindi nakokondisyon ng kultura, antas ng pinag-aralan, o maging ng pananampalataya dahil mismong puso ng tao ang nakababatid ng katotohanang ito. Mapalipat man tayo sa Africa, Europa o Amerika, hindi matatawaran ang buhay ng tao, gayundin ang importansiya ng pakikipag-kapwa tao, katapatan, pag-galang sa inang kalikasan at marami pang iba.

Muli, ang batas na ito ay hindi nakalutang sa alapaap, nasa mismong mga puso natin ito!

Nakasumpong ito ng kaganapan sa ating Panginoong Hesu-Kristo. Ito ang isinasaad ng ating ikalawang pagbasa. Inihayag ng ating Panginoon ang pigura ng Amang hindi pa natin nakikita. Sa Kanyang pamamagitan, muli tayong naipagkasundo sa Ama. Siya ang buhay na halimbawa na kailangan nating tularan!

Ang kuwento ng mabuting Samaritano sa ating Mabuting Balita ay hindi lamang maganda at makabagbag-damdamin. Hinihimok din tayo nitong palawigin pa ang konsepto ng ating pakikipag kapwa-tao. Hindi lamang tayo dapat makitungo sa mga taong kaparehas nating mag-isip, manamit, o ‘di kaya naman ay iyong mga taong mabubuti lang sa atin.

Ang mabuting Samaritano ay nagkaroon ng katuparan sa pagkatao ng ating Panginoong hindi lamang nagbigay ng panahon upang hilumin ang ating sugat, o kaya naman ay nag-iwan ng ilang salapi para maipagamot tayo. Ibinigay Niya ang Kanyang lahat-lahat–maging ang Kanyang buhay upang matutuhan natin kung paanong magmahal ng tunay, walang pagtatangi, walang kapantay.

Nawa’y si Hesus ang gawin nating Polaris ng buhay natin. Hayaan nating gabayan Niya tayo. Upang sa gayon, matularan natin Siya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s