100 na Anghel

Ika-16 Linggo sa Karaniwang Panahon–Taon K
17 Hulyo 2016

July 17

Graphics by Asp Paul Lopez, Don Bosco Seminary Canlubang 

Mayroong paniniwala ang mga Hudyo na ang Diyos daw ay nagpapadala sa atin ng 100 na anghel araw-araw. Imagine? 100 na anghel araw araw!

Kaya nga, kung tutuusin, wala namang ispesyal sa pagbisita ng Anghel Gabriel kay Maria upang ihatid sa kanya ang balitang maglilihi siya at isisilang niya ang anak ng Diyos.

Kung mayroon mang kakaiba sa tagpong ito, nakilala ni Maria na ang anghel na ito ay galing sa Panginoon. Sanay ang kanyang mga mata sapagkat ang bawat sandali ng kanyang buhay ay ginugol niya sa pananalangin.

Tampok sa ating liturhiya ngayong Linggo ang mga personalidad sa Bibliyang tumanggap sa Panginon, hindi lamang sa kanilang pamamahay, ngunit at higit sa lahat, maging sa kanilang buhay.

Sa unang pagbasa, napakainit ng pagtanggap ang ipinakita ni Abraham sa kanyang mga panauhin. Detalyado sa aklat ng Genesis kung paano niya sinalubong ang mga ito: patakbo siyang lumapit sa kanila, inalok na tumuloy sa kanila, kumuha ng tubig na maiinom at ng pang-hugas ng mga paa, at ipinaghanda sila ng ispesyal na pagkain.

Hindi nakapagtataka ang ginawa ni Abraham sapagkat para sa mga Hudyong katulad niyang batid kung paano mamuhay sa disyerto, sensitibo sila sa pangangailangan ng kanilang kapwang maaaring uhaw na uhaw at pagod na pagod sa paglalakbay.  Kung mayroon mang ispesyal kay Abraham, nakilala niya ang Panginoon sa kanyang mga panauhin.

Sa ikalawang pagbasa, inihayag ng Diyos ang isang misteryo sa bawat isa sa atin, ngunit alam nating hindi naman lahat ay tinanggap ito. Si Pablo ay hinirang upang ikalat ang balita tungkol sa misteryong ito. Pero teka lang, ano nga ba ang kamangha-manghang hiwagang ito? Ito ay ang katotohanang “Sapagkat sumaatin si Kristo, nagkaroon tayo ng pag-asang makapiling ang Diyos sa kaluwalhatian.”

Kaya nga ang may mga problema mang darating at krisis tayong pagdaraanan, sapat na mabatid natin ang katotohanang ito upang maging kampante ang ating mga damdamin. Sapat na si Kristo!

Tampok naman sa ating Mabuting Balita ang tila dalawang modelo ng pagtanggap sa Panginoon. Isa ay ang ehemplong ipinakita ni Marta, at ang isa naman ay ang galing kay Maria. Limang verses lang mayroon ang Mabuting Balitang ito, pero ang galing ng pagkakalahad. Lapat na lapat ang mensaheng gustong iwan sa atin ng Panginoon: Sa bawat isa sa ating hindi magkanda-ugaga sa dami ng ginagawa, may puwang pa nga ba ang Panginoon sa buhay natin?

Sa tagpong ito ng ating Mabuting Balita, ang Panginoon na mismo ang tumawag sa pansin kay Marta at sinabi Niya ditong “balisang balisa siya at abalang abala sa maraming bagay.” Kung tutuusin, ang mga bagay na ginagawa ni Marta ay para din naman sa Panginoon;  hindi siya nagsasayang ng panahon. Ngunit nais siyang turuan ng Panginoon ng isang bagay: Iisa lamang ang talagang kailangan.

At ang bagay na ito ay masusumpungan natin sa halimbawang ginanap ni Maria sa ating Mabuting Balita—naupo siya sa piling ng Panginoon upang makinig sa Kanya. Ganito rin marahil ang hamon sa bawat isa sa atin: Ang Panginoon dapat ang una!

Ngunit matututuhan lamang natin ito kung magagawa nating tularan si Maria na umupo sa paanan ni Hesus upang makapakinig sa Kanya. Sinabi ng Panginoong hindi naman masama ang maging aligaga sa mga bagay bagay. Ngunit binigyang diin Niyang “mas mabuti” ang pinili ni Maria: Inuna niya ang Panginoon.

Halina’t disiplinahin ang sariling mag-ukol ng ilang sandali kasama ng Panginoon. Upang katulad ni Maria, Abraham, at ni Pablo, makilala natin ang bawat 100 anghel na darating sa atin ngayon.  Kapag ginanap natin ito, magaganap natin ang kalooban ng Panginoon, katulad ng kung paano kumilos si Mariang ina natin.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s