Ang Diyos ang Bida!

Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat kay Maria–Taon K
15 Agosto 2016

wp-1470872822330.jpeg

Graphics by Asp. Paul Lopez, Don Bosco Seminary. 

Ipinagdiriwang natin ngayon ang Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa ating Inang Maria, parehong katawan at kaluluwa.

Nang patapos na ang buhay ni Maria sa lupa, hindi siya namatay, bagkus, niluwalhati siya ng Panginoon  sa pamamagitan ng pag-aakyat sa kanya sa kalangitan.

Inaasam-asam pa lang nating maka-akyat sa langit, tinupad ng Diyos ang pangarap nating ito kay Maria. Kaya nga konkreto ang ating pag-asang makakamit natin ang langit. Kay Maria natin masusumpungan kung ano ang sasapitin ng isang Kristiyano pagdating ng itinakdang panahon.

Sa ating ikalawang pagbasa, pinaghambing ni San Pablo ang kaibahan ng ating Panginoong Hesus kay Adan.

Aniya, kung paanong sumapit ang kamatayan dahil sa pagkakamali ni Adan, lahat tayo ay magkakaroon ng buhay sa pamamagitan ng paghahari ng ating Panginoon.

At masasabi nating ang unang nagkamit ng pangakong ito ay ang Kanyang mismong Ina. Naninindigan  ang Simbahang naranasan na ni Maria ang kaganapan ng pangakong ito
ng ating Panginoon.

Samantala, narinig natin sa unang pagbasa ang isang dakilang tanda sa kalangitan: isang babaeng nararamtan ng araw, ang korona niya ay binubuo ng labindalawang mga bituin, samantalang ang buwan naman ay nasa kanyang paanan. Ipanganganak niya ang sanggol na maghahari sa sanlibutan.

Ngunit may isang dragong lumitaw, na nag-aambang kunin at kainin ang sanggol. Gayunpaman, hindi siya nagtagumpay. Isinilang ng babae ang sanggol, at ito ay naluklok sa trono ng Maykapal. Mula sa kalangitan, pumailanlang ang boses na nagpapahayag na, “Ngayo’y dumating ang kaligtasan, at ang kapangyarihan, at ang kaharian ng ating Diyos, at ang paghahari ng kaniyang Kristo.”

Binibigyang diin ng pagbasang ito ang mahalagang papel ng ating Mahal na Ina sa kasaysayan ng kaligtasan ng sangkatauhan. Walang kapangyarihan si Maria katulad ng kung anong kapangyarihan mayroon ang Diyos.  At hindi natin siya sinasamba bilang isang Diyos. Para sa ating mga Katoliko, isa siyang huwaran, sapagkat ang kanyang buhay

ay naging isang napakagandang halimbawa kung paano magpakababa at tumalima sa kalooban ng Panginoon.

Ito marahil ang buod ng kanyang awit na napakinggan natin sa Mabuting Balita. Sa kabila ng balita na ang sanggol na kanyang isisilang ay Anak ng Diyos, hindi niya binigyan ng mahalagang papel ang kanyang sarili, upang mas higit na madakila ang Panginoon.

Kapag may kapistahan tayong ipinagdiriwang tampok ang Mahal na Ina, alam nating hindi siya ang star, supporting role lang ang mayroon siya. Dahil ang Diyos ay ang tunay na bida.

Tularan natin ang ating Mahal na Ina.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s