Huwag #Feelingero!

Ika-22 inggo sa Karaniwang Panahon–K
28 Agosto 2016

August 28.jpg

Graphics by Asp. Paul Lopez, Don Bosco Seminary

Huwag feelingero.

Ito ang diwa ng payo ng ating Panginoon sa Kanyang talinghaga sa ating Mabuting Balita ngayong Linggo (Lucas 14:1.7-14).

Kapag may handaan, huwag pakahanapin ang natatanging posisyong. Sa halip, makuntento sa pinaka-hamak.

Ang lawak ng sakop ng payong ito ng Panginoon—at hindi lang para sa handaan. Makikita kasi ang epekto ng pagmamagaling sa iba’t-ibang aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay—sa eskwelahan, sa basketball courts, at maging sa social media!

Sa biglang tingin, iisipin natin na kailangan tayong magpakababa para sa iba para mas kalugud-lugod tayo sa paningin ng Diyos. Pero kung tutuusin, ang payong ito ng Panginoon ay para rin sa ating kapakanan. Hindi ba’t ayaw natin ng mga taong saksakan ng yabang, ‘yung ang tingin sa sarili ay “Gods gift to mankind?”

Sa ating unang pagbasa (Ecclesiastes 3:17-18.20.28-29), binibigyang diin ang kahalagahan ng kababaang-loob na sumisimbolo sa pananabik sa tunay na karunungan. Alam ng mga may mabababang loob kung saan sila lulugar. At katulad ng winika ng Panginoon sa Mabuting Balita, ganito rin ang mensahe ng aklat na ito para sa lahat, “Habang ikaw’y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba; sa gayo’y kalulugdan ka ng Panginoon.”

Kapag mataas kasi ang tingin natin sa ating sarili, hindi pwedeng hindi natin tingnan ang iba na kasing kapantay din natin. Ngunit ayon sa diwa ng liturhiya ngayong Linggo, inaanyayahan tayong baguhin ang ganitong gawi. Dahil may masamang epekto ito sa ating buhay. Kapag mataas ang tingin natin sa sarili natin, hindi malayong magkaroon tayo ng self-entitlement. ‘Yun bang pag-iisip na dahil magaling ako, dapat nirerespeto ako ng tao, walang tanong tanong, bow lang sila sa gusto kong mangyari.

Ang halimbawa natin ng kadakilaan ay ang ating Panginoong Hesus. At ang mga pinunong katulad Niya ay hinding hindi natin pagsasawaang dikitan dahil sa kababaan ng Kanyang loob. Sa ikalawang pagbasa (Heb 12:18-19.22-24), binibigyang diin na ang Panginoong Hesus ang tagapamagitan sa Bagong Tipan.

Siya ay Diyos na nagkatawang-tao. Hinubad Niya ang Kanyang kapangyarihan. Nagpakababa. Naging aba. At dahil sa Kanyang pagkakatawang-tao, nagkaroon tayo ng pagkakataong masilayan ang kadakilaan ng Ama. Si Hesus ang ating huwaran ng kababaang-loob, ‘yun bang hindi nangingiming makisalo sa atin, hindi upang magmagaling at ipamukha sa ating makasalanan tayo, ngunit upang iparamdam sa ating mayroong kadakilaan sa bawat isa sa atin, kung matututo lang tayong magpakababa.

At hindi Niya ito inihayag sa atin sa pamamagitan ng salita, naging katulad Niya tayo. At hinding hindi natin mapapantayan ang ginawa Niyang ito. Diyos kasi Siya e.

Kaya naman ang hamon Niya sa atin “pay it forward.” Gumawa ng kabutihan sa iba. Dun sa mga taong hindi natin inaasahang matutumbasan ang kabutihan natin sa kanila.

Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salu-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayo’y magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal.

Tularan natin ang Kanyang halimbawa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s