Paradox

images

Graphics courtesy of kenwytsma.com

“Ang karunungan ng mundo ay isang kahangalan” ang nakuha kong buod sa ating unang pagbasang galing sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto (1 Kor 3:18-23).

Pero kung mapapansin n’yo, tila magkasalungat ang dalawang salita sa pahayag na ito: karunungan at kahangalan.

Ang tawag dito ay paradox, sa Tagalog ata’y kabalintunaan ang tawag nila dito. Ito ‘yung mga pahayag na wari’y magkasalungat ang kahulugan.

Halimbawa:
– Ang simula ng katapusan.
– Less is more.
– Ang alam ko lang, wala akong alam.

Pero kung susuriin, mayroong karunungan taglay ang paradox. May katotohanang nagsusumigaw sa pahayag na ito: Maging kritikal sa mga aral na hatid ng mundo. At paka-iingat lang ang nagsasabing maalam siya, dahil ang totoo’y nangunguna siya sa kamangmangan.

Ang kabanata ng buhay ng ating Panginoong napakinggan sa ating Mabuting Balita ay isang halimbawa din ng paradox (Luc 5:1-11).

Aba naman! Siya pang isang karpintero ang nagturo sa mga babad sa laot kung paanong manghuli ng isda!   Naubos ang buong magdamag nila sa laot. Pero nang gabing iyon, inalat sila. Wala silang nahuling isda.

Naghuhugas na sila ng lambat nang datnan sila ni Hesus. Inutusan Niya silang bumalik ulit sa dagat para maglayag. At ganun nga ang ginawa nila. Hindi sila makapaniwala, dahil sa dami ng huli nila—halos masira ang lambat na gamit nila!

Kaya nga kung tayo sila, malamang mas maeengganyo pa tayong bumalik ulit sa dagat pagkatapos madala sa palengke ang napakaraming huli… Para manghuli pa ulit. Pero, isang paradox ulit, hindi ganun ang kanilang ginawa. Iniwan nila ang kanilang lambat, ang kanilang bangka, ang dagat upang sumunod kay Hesus. Sapagkat, sabi nga ng unang pagbasa, “Ang karunungan ng mundo ay isang kahangalan.”

Sa ating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya sa unang araw ng bagong buwan, hilingin natin sa Diyos na makilala ang Kanyang karunungan at sundan ang Kanyang tawag kahit na wari’y kabalintunaan ito, kahangalan, sa mata ng mundo.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s