Naligaw, Nawala, at Nagwala

Human-Rights-500x261.png

Graphics courtesy of PCIJ.org

Tatlong kuwento ang matutunghayan natin sa ating Mabuting Balita (Lucas 15:1-10) ngayong Linggo. Ngunit ang bawat isa’y tumutukoy lang sa isang mensahe: Pinakatatangi ng Diyos ang mga naliligaw (salaping pilak), ang mga nawawala (tupa), at maging ang mga nagwawala (ang alibuhgang anak).

Ang tatlong ito’y sumisimbolo sa bawat isa sa ating patuloy na hinahanap at hinihintay ng Panginoong manumbalik sa Kanya.

Ang puso ng Diyos ay puno ng awa at habag. Ito ang mensahe ng ating unang pagbasa (Exodo 32:7- 11.13-14). Mayroon Siyang dahilan upang kamuhian tayo. Madalas kasi, lagi natin Siyang kinakalimutan. Ngunit paulit-ulit Niyang ipinaparanas sa atin ang Kanyang pagpapatawad at pagmamahal.

Si San Pablo, sa ating ikalawang pagbasa (1 Timoteo 1:12- 17), ay maaaring magsilbing isang halimbawa kung paano naging mapagpatawad ang Panginoon. Naging instrumento siya ng kalupitan sa mga tagasunod ng Panginoon, ngunit hindi lamang siya pinatawad nito. Higit pa dito, tinawag siya upang maging alagad ng Panginoon.

Sa pasimula ng liham niya kay Timoteo, inilahad niyang ang Panginoon ang patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa kanyang gawain.

Hindi naman kasi madali ang magpatawad, ‘di ba? Nais nating iparamdam sa mga taong nakapanakit sa atin ang galit natin. At kung tayo lang ang masusunod, lintik lang ang walang ganti! Ngunit hindi ito ang paraan ng Diyos.

Lahat tayo ay mayroong pagkukulang sa Ama. Isinugo Niya ang Kanyang Anak na si Hesus upang lahat tayo’y Kanyang tipuning muli. Kay Hesus, mababanaag natin ang mukha ng Amang mapagkalinga, mapagpatawad at mapagmahal.

Nawa’y mapaalala sa atin nito na kapootan ang kasalanan, h’wag ang may sala! At ang kumakalat na ideya na ang mga kapatid nating nalulong sa ipinagbabawal na droga ay “hindi na dapat ituring na tao” ay isang tahasang pagsalungat sa mensaheng ito ng Ebanghelyo. Ginagamot ang mga katulad nila, hindi pinapatay.

Kung tunay tayong mga tagasunod ni Kristo, ang misyon natin ay tularan ang Kanyang halimbawa: Hanapin ang mga nawawala, ibalik sa daan ang mga naliligaw at mahirap man itong intindihin, amuin ang mga nagwawala!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s