Month: November 2016

St. Martin of Tours

Ginugunita natin sa liturhiyang ito si St. Martin of Tours.

Ang pinaka-kilalang kuwento tungkol
sa kanya ay nang ibinigay niya ang kalahati ng kanyang balabal sa isang pulubi,
nagulat siya sapagkat kinagabihan,
sa kanyang panaginip, nakita niyang
suot-suot ng ating Panginoon ang mismong balabal na pinagkaloob niya sa pulubi.

Sinasalamin ng mga pagbasa natin
sa araw na ito ang kadakilaan
ng kanyang pag-ibig sa kapwa
tulad ng sinasaad ng liham ni San Juan
sa ating Unang Pagbasa. Pag-ibig ang naging tanging gabay niya sa kanyang buhay.

Makikita rin natin sa Ebanghelyo
ang karunungang naghatid sa kanya
sa landas ng kabanalan: Kung sinuman
ang magpipilit iligtas ang kanyang buhay
ay siyang mawawalan nito.

Ngunit kung sino man ang magbibigay ng kanyang buhay ay siyang magkakaroon ng isang buhay na ganap.

Tunay nga!

Iniwan ni San Martin ang mundo nating mahirap pa sa daga. Wala siyang kapera pera nang siya’y sumakabilang buhay, ngunit napakayaman naman niya
nang siya’y pumasok sa kaharian ng Ama.

Sa Misang ito, pasalamatan natin ang Ama sa pagbibigay ng mga halimbawang
katulad ni San Martin.

Hingin natin ang tulong at panalangin
ng santong ito upang patuloy na makatugon
sa panawagan ng Ama
na mas maging mapagbigay pa sa iba,
mas makapagpatawad pa,
mas maging mapagmahal pa.

Advertisements